ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

Αρση επιτήρησης της Olympic Catering

Πέμπτη, 10 Απρ 2003 21:54

Την άρση του καθεστώτος επιτήρησης της Olympic Catering αποφάσισε στη σημερινή του συνεδρίαση το δ.σ. του ΧΑ, καθώς η εταιρεία έχει περάσει στην κερδοφορία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2003.

Επίσης, το δ.σ. του ΧΑ ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των μετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου.

Η εταιρεία θα διαθέσει 1.170.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ως εξής : 1.114.500 με δημόσια εγγραφή και 55.500 με ιδιωτική τοποθέτηση. Επιπρόσθετα θα διατεθούν 200.000 υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές με δημόσια εγγραφή για τη διενέργεια πράξεων σταθεροποίησης.

Το δ.σ. του ΧΑ εξέτασε ακόμη το ενημερωτικό δελτίο της «ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΑΕ» για την επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου και την εισαγωγή των μετοχών που προέκυψαν από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου κατά το διάστημα αναστολής διαπραγμάτευσης. Η εν λόγω εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις -πλην του φορολογικού ελέγχου, τον οποίο θα πρέπει να προσκομίσει στο ΧΑ- προκειμένου να εγκριθεί το ενημερωτικό δελτίο.

Ακόμη το δ.σ. του ΧΑ ενέκρινε κατά την σημερινή συνεδρίασή του τα ενημερωτικά δελτία των κάτωθι εισηγμένων:

- ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.

Η εταιρεία προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου εκδίδοντας 10.108.526 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,89 ευρώ, τις οποίες θα λάβουν οι μέτοχοι (πλην μετόχου ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE) της απορροφώμενης (9 παλαιές μετοχές θα ανταλλαγούν με μία νέα μετοχή). Οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.» (πλην μετόχου ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. και μετά την ακύρωση των ιδίων μετοχών που κατέχει η απορροφώσα) θα διατηρήσουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν (303.392.359 κοινές ονομαστικές μετοχές) με νέα ονομαστική αξία 2,89 ευρώ.

- ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ AE για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας Α.&Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ. Η εταιρεία προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου εκδίδοντας 1.495.965 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ, τις οποίες θα λάβουν οι μέτοχοι της απορροφώμενης (κάθε μία παλαιά μετοχή θα ανταλλάσσεται με 73,3675821481 νέες μετοχές).

- COMM GROUP AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (πρώην MARFIN COMM) για την έκδοση μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων.

H εταιρεία προβαίνει σε έκδοση ομολογιακού δανείου εκδίδοντας 100.000 μετατρέψιμες σε μετοχές ομολογίες ονομαστικής αξίας 90,00 ευρώ εκάστης. Η διάρκεια του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου είναι πενταετής.

Επίσης το δ.σ. του ΧΑ ενέκρινε κατά τη σημερινή συνεδρίαση του:

- Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων 32.946.875 κοινών ονομαστικών μετοχών της FOLLI - FOLLIE ABEE που προέκυψαν από μετατροπή ισαρίθμων ανωνύμων μετοχών της εταιρείας

- Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων 43.500.250 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ της εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ που προέκυψαν από το Reverse Split.

- Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 6.783.500 νέων δωρεάν (ΚΟ) μετοχών της εταιρείας "ΝΤΕΣΠΕΚ ΠΟΛΥΜΕΣΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ"

- Την εισαγωγή τιμαριθμοποιημένων Ομολόγων σε ευρώ του Ελληνικού Δημοσίου έκδοσης 27/3/2003.

Το δ.σ. του ΧΑ ενημερώθηκε:

- Για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ΝΤΕΣΠΕΚ ΠΟΛΥΜΕΣΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ από 0,88 σε 0,90 ευρώ, καθώς επίσης και

- Για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ από 0,62 σε 0,64 ευρώ.

- Για την ακύρωση και διαγραφή 8.081.526 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE.

- Για την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας Α.ΚΑΜΠΑΣ AE ΣΥΜ/ΧΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ σε REDS Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών με διακριτικό τίτλο REDS AE.

Τέλος το δ.σ. του ΧΑ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση καθόρισε ως ημερομηνίες έναρξης ειδικής διαπραγμάτευσης επί των κοινών μετοχών των εισηγμένων εταιρειών:

- ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ με Ειδικό Διαπραγματευτή την ΔΥΝΑΜΙΚΗ AXEΠΕΥ, την 17/4/2003 και

- ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ AE με Ειδικό Διαπραγματευτή την PROTON AXEΠΕΥ, την 22/4/2003.

Σχετικά σύμβολα

Σύμβολο
Τιμή
Διαφορά %

Οικονομία & Αγορές

Προτεινόμενα για εσάς