ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ

Πέμπτη, 25 Νοε 2021 19:00 UPD: 23:58

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 223101000 - (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6015 / 06 / Β / 86 / 135)

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»  (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι σε συνέχεια της εκλογής νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25.11.2021, η οποία συνιστά Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή, αποτελούμενη από ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  και δύο (2) τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητα κατά την έννοια του 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020), με θητεία δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, η ως άνω Επιτροπή συνήλθε την 25.11.2021 σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την εκλογή Προέδρου και τη συγκρότηση αυτής σε σώμα.

 

Κατά την ως άνω συνεδρίαση ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγη ομόφωνα, κατόπιν ψηφοφορίας, ο κ. Αθανάσιος Μπουρνάζος του Ματθαίου, τρίτο πρόσωπο (μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) ανεξάρτητος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 

1. Αθανάσιος Μπουρνάζος του Ματθαίου, τρίτο πρόσωπο (μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), ανεξάρτητος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

 

2. Κωνσταντίνος Βασιλειάδης του Βασιλείου τρίτο πρόσωπο (μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), ανεξάρτητος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

 

3. Τιμόθεος Ανανιάδης του Θεόδωρου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

 

Επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίασή του περί συγκροτήσεώς του σε σώμα την 29.07.2021, απέδωσε στον κ. Τιμόθεο Ανανιάδη, την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ.

 

 

Αθήνα, 25.11.2021

 

Για την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Σχετικά σύμβολα

Σύμβολο
Τιμή
Διαφορά %

Οικονομία & Αγορές