ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Πέμπτη, 25 Νοε 2021 17:46 UPD: 23:59

 

 

B & F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

 

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Ομολογιών

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «B&F Α.Β.Ε.Ε. Ενδυμάτων», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, την Απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Ν. 4443/2016 και την Απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 24/11/2021, σε εκτέλεση της από 18/10/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4548/2018, προέβη στην αγορά είκοσι εννιά (29) ιδίων ομολογιών με μέση τιμή κτήσης χίλια ευρώ (1.000,00 €) ανά ομολογία και συνολική αξία συναλλαγής είκοσι εννιά χιλιάδων ευρώ (29.000,00 €). Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει πλέον επτακόσιες τριάντα (730) ίδιες ομολογίες, ποσοστό 3,62% του συνόλου των ομολογιών της Εταιρείας.

 

 

Ν. Φιλαδέλφεια, 25/11/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 25.11.2021

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Οικονομία & Αγορές