ΑΣΕΠ: Στοιχεία της ελεγκτικής διαδικασίας για την Προκήρυξη 1/2020 της ΟΣΥ

Πέμπτη, 11 Φεβ 2021 16:31 UPD: 16:32
INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Στοιχεία σχετικά με την ελεγκτική διαδικασία  για τα αποτελέσματα της προκήρυξης της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) Προκήρυξη 1/2020 (ΑΔΑ 9137465ΧΘΞ-ΥΓΟ), ανακοινώνει ο ΑΣΕΠ, με αφορμή, όπως υποστηρίζει δημοσιεύματα που αφορούν τη διαδικασία.

Ο ΑΣΕΠ, σημειώνει ότι η Προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων εξήντα επτά (367) θέσεων προσωπικού ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων και πενήντα έξι (56) θέσεων ΔΕ Τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων και ύστερα από την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας καθώς και την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου δεύτερου της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4722/2020 (Α΄177) και διευκρινίζει  τα εξής:

- Ολοκληρώθηκε στις 10 Φεβρουαρίου η σχετική ελεγκτική διαδικασία για τις ανωτέρω θέσεις, στο πλαίσιο της οποίας εκδόθηκαν 19 αποφάσεις του ΑΣΕΠ για την Ο.ΣΥ. Α.Ε. με αποτέλεσμα να επέλθουν μεταβολές σε ποσοστό 37% επί των πινάκων προσληπτέων, κατάταξης και απορριπτέων.

- Διευκρινίζεται ότι ο όρος μεταβολή δεν συνεπάγεται κατ΄ ανάγκη διαγραφή υποψηφίου από τον πίνακα προσληπτέων αλλά και άλλου είδους αλλαγές (σειρά κατάταξης, απόδοση ή διαγραφή ιδιότητας ειδικών κατηγοριών, αλλαγή ειδικότητας κλπ).

- Η διαφοροποίηση των προσληπτέων υποψηφίων των οριστικών πινάκων σε σχέση με τους προσληπτέους υποψηφίους των προσωρινών πινάκων διαμορφώθηκε σε ποσοστό 14,4% (61 νέοι υποψήφιοι στους 423).

Όσον αφορά τα αποτελέσματα για την Προκήρυξη 1/2020 της Ανώνυμης Εταιρείας ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) για την οποία έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα 14 αποφάσεις του ΑΣΕΠ, ο ΑΣΕΠ ενημερώνει ότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.


Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κοινωνία

Προτεινόμενα για εσάς