ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΤτΕ: Σύντομα η αποκατάσταση του TARGET2

Παρασκευή, 23 Οκτ 2020 23:07 UPD: 23:23
REUTERS / Costas Baltas

Με αφορμή το τεχνικό πρόβλημα στο ευρωπαϊκό σύστημα διατραπεζικών συναλλαγών TARGET2 η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Λόγω της ύπαρξης τεχνικού προβλήματος στην πανευρωπαϊκή πλατφόρμα πληρωμών, γνωστή ως TARGET2, δεν είναι εφικτή προς το παρόν, η διατραπεζική μεταφορά κεφαλαίων. Ως αποτέλεσμα του προβλήματος αυτού δεν είναι δυνατόν να γίνουν μεταφορές κεφαλαίων μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ. Η διόρθωση του πανευρωπαϊκού αυτού τεχνικού προβλήματος αναμένεται να γίνει σύντομα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Το TARGET2 είναι ένα σύστημα πληρωμών υπό την ιδιοκτησία και τη διαχείριση του Ευρωσυστήματος. Είναι η κύρια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την επεξεργασία πληρωμών μεγάλων ποσών και χρησιμοποιείται τόσο από κεντρικές τράπεζες όσο και από εμπορικές τράπεζες για την επεξεργασία πληρωμών σε ευρώ σε συνεχή χρόνο.

Οι κεντρικές τράπεζες της ΕΕ και οι αντίστοιχες εθνικές κοινότητες εμπορικών τραπεζών. Περισσότερες από 1.700 τράπεζες χρησιμοποιούν το σύστημα TARGET2 για να διενεργούν συναλλαγές σε ευρώ, είτε για δικό τους λογαριασμό είτε για λογαριασμό των πελατών τους. Συνυπολογίζοντας τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές, περισσότερες από 55.000 τράπεζες παγκοσμίως (και όλοι οι πελάτες τους) είναι προσβάσιμες μέσω του TARGET2.

Οικονομία & Αγορές

Προτεινόμενα για εσάς