ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. - Γνωστοποίηση αντικατάστασης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 23 Οκτ 2020 18:46 UPD: 23:58

Η εταιρεία Αττικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίαση της 21ης Oκτωβρίου 2020, εξέλεξε ως νέο μέλος του τον κο Alessandro Edoardo Franzosi, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Οddone Maria Pozzi και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι μέχρι τις 10.9.2021.

Ο κος Alessandro Edoardo Franzosi θα είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η ως άνω μεταβολή θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το νόμο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας του, ήτοι μέχρι την 10.09.2021, ως ακολούθως: 

  1. Θεοχάρης Φιλιππόπουλος του Αλέξανδρου,  Πρόεδρος, μη εκτελεστικός.
  2. Enrico Vigano του Renato, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.
  3. Νικόλαος Πανόπουλος του Χρήστου,  εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος.
  4. Carlo Luigi Mandelli, μέλος, μη εκτελεστικό.
  5. Χριστιάνα Tettamanzi του Biagio,  μέλος, μη εκτελεστικό.
  6. Alessandro Edoardo Franzosi του Serafino, μέλος, μη εκτελεστικό.
  7. Νικόλαος Μουζάκης, του Σωκράτη, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.
  8. Στέφανος Τρουπάκης του Σπυρίδωνα, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.

Οι εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, δεν τροποποιούνται και παραμένουν σύμφωνα με την από 21/6/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σχετικά σύμβολα

Σύμβολο
Τιμή
Διαφορά %

Οικονομία & Αγορές