ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Παρασκευή, 23 Οκτ 2020 18:16 UPD: 23:58

 

Αθήνα, 23/10/2020

 

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

 

H εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/20 και κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 του υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 02/09/2020, ανακοινώνει ότι την 23/10/2020 προέβη σε αγορά 2.169 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,74 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής  18.965,37 ευρώ.

Συνολικά, η Εταιρεία κατέχει 2.779.168 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 3,98% του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Σχετικά σύμβολα

Σύμβολο
Τιμή
Διαφορά %

Οικονομία & Αγορές