ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - Αγορα ιδίων μετοχών

Παρασκευή, 23 Οκτ 2020 17:52 UPD: 23:58

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (η «Εταιρία»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ' εφαρμογή της από 29/6/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 30/6/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη στις 23/10/2020 σε αγορά 7.736 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Alpha Financeμε τιμή κτήσης 4,1705 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξίας 32.262,9 ευρώ.

Σχετικά σύμβολα

Σύμβολο
Τιμή
Διαφορά %

Οικονομία & Αγορές