ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΜLS: «Σήμερα πήραμε την τελική έκθεση της Deloitte» - 11/11 η συνέλευση

Παρασκευή, 23 Οκτ 2020 16:36 UPD: 16:40
FACEBOOK / MLS Making Life Simple

Την Τελική Έκθεση Ελέγχου της Deloitte παρέλαβε σήμερα η MLS, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι το συμφωνηθέν τίμημα έχει καταβληθεί πλήρως και η έκθεση έχει αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η εταιρεία διευκρινίζει επίσης ότι η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2019 έχει ξεκινήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Η ολοκλήρωση τους με βάση και τα στοιχεία του Τελικού Σχεδίου της Deloitte αναμένεται να έχει πραγματοποιηθεί σε 3-4 εβδομάδες για την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου. Η δημοσιοποίηση τους θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά.

Σύμφωνα με υπόδειξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αποφάσεως που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 20.10.2020, έχει συγκαλέσει και καλεί τους μετόχους της εταιρείας, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 11 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ, Πυλαία, Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.01.2020 - 31.12.2020 και καθορισμό της αμοιβής αυτών.

2. Εκλογή μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτημένων – Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου 

4. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.

Η πρόθεση της εταιρείας είναι να δημοσιοποιήσει και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της 30.6.2020 το ταχύτερο δυνατό, ωστόσο εκτιμάται ότι δεν θα προλάβει να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι τις 6.11.2020. Παρότι η επιθυμία της εταιρείας είναι η όσο το δυνατόν συντομότερα επαναφορά των μετοχών της σε καθεστώς διαπραγμάτευσης, εκτιμά ότι δεν είναι εφικτό να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 13.11.2020. 

naftemporiki.gr

Οικονομία & Αγορές

Προτεινόμενα για εσάς