DNM Health Consultants: Η νέα λύση στην παροχή υπηρεσιών Υγείας

Νεκτάριος Μανάτος στην Ανθή Αγγελοπούλου: Ο Managing Director της DNM Health Consultants μιλάει στη «Ν»
Παρασκευή, 17 Ιουλ 2020 10:15 UPD: 20/07/2020 11:12

Νεκτάριος Μανάτος, Managing Director της DNM Health Consultants 

Ο Managing Director της DNM Health Consultants εξηγεί πώς μπορούν να ξεπεραστούν τα προβλήματα στην αγορά της Υγείας μέσω του Health Consultants.

Η DNM Health Consultants ασχολείται με τις υπηρεσίες στον τομέα Υγείας. Τι ακριβώς υπηρεσίες διαθέτει και σε ποιους τομείς της Υγείας;

H DNM Health Consultants έχει ως αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών κυρίως στο τομέα Υγείας. Ο τομέας Υγείας, όπως και άλλοι τομείς της οικονομίας μας, παρ’ όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια, κατάφεραν να δείξουν μια εντυπωσιακή δυναμική. Βιομηχανίες παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας φαρμάκων, υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας καθώς και εξαγωγικής δραστηριότητας, οφείλουν να είναι οργανωμένες και εκσυγχρονισμένες στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών συνθηκών που επικρατούν στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες.

Η DNM Health Consultants, αν και νέα στο χώρο, διαθέτει μεγάλη εμπειρία και υποστηρίζεται από συνεργάτες με μακρόχρονη σχέση στα θέματα που απασχολούν τις ελληνικές επιχειρήσεις. Γι’ αυτό είναι σε θέση να συνδράμει αποτελεσματικά στη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση παροχών υπηρεσιών από μεγάλα νοσοκομεία αλλά και στις μονάδες του ιδιωτικού τομέα.  

Γίνεται πολύς λόγος για το GDPR τα τελευταία χρόνια στην επιχειρηματική και όχι μόνο αγορά. Τι μας προσφέρει και πώς προστατεύει η χρήση του επιχειρήσεις και πολίτες-ασθενείς;

Το GDPR προσφέρει στους πολίτες – ασθενείς όλο το θεσμικό και νομικό πλαίσιο ώστε η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων να γίνεται με τρόπο που να διασφαλίζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με τη συγκατάθεση του ασθενή-πολίτη και το GDPR διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα (τα δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα), την ακεραιότητα (τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή, ακέραια και γνήσια) και τη διαθεσιμότητα (ο ασθενής ανά πάσα στιγμή δύναται να γνωρίζει ποια προσωπικά δεδομένα του επεξεργάζονται, για ποιο σκοπό, για πόσο διάστημα, πώς συλλέχθηκαν, σε ποιους ενδεχομένως θα διαβιβασθούν κ.λπ.).

Τα προσωπικά του δεδομένα δεν μπορούν να πουληθούν, εκμισθωθούν, ενοικιασθούν ή εμπορευθούν και επιπρόσθετα ο ασθενής-πολίτης ανά πάσα στιγμή έχει τη δυνατότητα να ασκήσει δικαιώματα που του παρέχει το GDPR στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

Τέλος (και αυτό είναι σημαντικό) καμία προσωπική προωθητική ενέργεια (διαφήμισης, marketing κ.λπ.) δεν μπορεί να εφαρμοσθεί από μία επιχείρηση προς ένα φυσικό πρόσωπο, αν δεν έχει λάβει τη συγκατάθεσή του.

Η επιχείρηση μέσω του GDPR και των συμφώνων εμπιστευτικότητας που εφαρμόζει αφενός διασφαλίζει το πελατολόγιό της από οποιοδήποτε επιτήδειο θελήσει να το χρησιμοποιήσει προς ίδιον όφελος, αφετέρου μέσω κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που εφαρμόζει προκειμένου να είναι συμμορφωμένη αναπτύσσει διαδικασίες που αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα στην εμπορική της ανάπτυξη.

Πού νομίζετε ότι «χωλαίνει» η ελληνική αγορά στον τομέα Υγείας και τι πρέπει να κάνει για να ξεπεράσει προβλήματα που ανακόπτουν την εξέλιξήτης καθώς και τις επενδύσεις στο χώρο αυτό;

Τα τελευταία χρόνια ο τομέας Υγείας έχει υποστεί μεγάλες περικοπές. Όχι μόνο σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και σε νέα σκευάσματα και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Μετά την περιπέτεια του COVID-19 είναι εντονότερη η ανάγκη για στήριξη και υποστήριξη του τομέα υγείας. Θα πρέπει λοιπόν με βάση τα κονδύλια που θα δοθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δοθούν κατά προτεραιότητα σημαντικά κονδύλια για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της φαρμακευτικής βιομηχανίας αλλά και γιατηνποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα πρέπει να δοθούν κίνητρα για νέες επενδύσεις στο χώρο της βιομηχανίας. Κίνητρα προγραμμάτων βελτίωσης της υλικοτεχνικής δομής, της παραγωγής, συστηματική στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας. Οφείλει το τραπεζικό σύστημα να υποστηρίξει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με κριτήρια περισσότερο αναπτυξιακού χαρακτήρα (ρίσκο) και λιγότερα τραπεζικών δεδομένων.  

Σημαντικό στοιχείο είναι ο περιορισμός της γραφειοκρατίας ώστε οι επιχειρήσεις, μεγάλες ή μικρές, να μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο αυτό, η DNM Health Consultants θα συνεχίσει τις προσπάθειές της στοντομέα υγείας στο μέτρο του δυνατού, προκειμένου να συμβάλει στη δυνατότητα μιας νέας προοπτικής και στονκρίσιμο τομέα της υγείας. 


 

Αφιερώματα