«Πράξεις Ευθύνης ΠΑΕΓΑΕ»: Ένα πρόγραμμα με έμφαση στην τοπική κοινωνία και το περιβάλλον

Παρασκευή, 20 Δεκ 2019 10:30 UPD: 18:36

Στην ΠΑΕΓΑΕ* όραμα και πιστεύω μας είναι ότι η εταιρική ευθύνη σημαίνει πάνω από όλα κοινωνική υπευθυνότητα. Ο ρόλος της επιχειρηματικής ηθικής είναι καθοριστικός εφόσον αποτελεί κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας που καλλιεργείται στους εργαζόμενους και προβάλλεται από τη διοίκηση.

Την τελευταία πενταετία έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση και εκπόνηση δράσεων που σχετίζονται με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εφόσον όλοι και όλες έχουμε αναγνωρίσει ότι η αποδοτικότητα και τα οικονομικά μεγέθη είναι άμεσα συνδεδεμένα με την κοινωνικά δίκαιη και περιβαντολογικά βιώσιμη ανάπτυξη.

Από το 2019 η στοχευμένη στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας εστίασε και υλοποίησε δράσεις που έχουν δύο πυλώνες προτεραιότητας:

  • την τοπική κοινωνία των περιοχών που φιλοξενούνται οι εγκαταστάσεις μας αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες που τη χαρακτηρίζουν
  • το φυσικό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη ότι δραστηριοποιούμαστε στον τομέα των logistics με υπηρεσίες που επιβαρύνουν το περιβάλλον (αέριοι ρύποι), αφού περιλαμβάνουν την αποθήκευση και μεταφορά εμπορευμάτων και έτοιμων οχημάτων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Σχετικά με τον πρώτο πυλώνα στην ΠΑΕΓΑΕ υλοποιούμε δράσεις οι οποίες αφορούν την παιδεία, με την ευρεία έννοια της λέξης, των νέων της περιοχής και την ανάπτυξη του κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού τους επιπέδου.

Στον πυλώνα του περιβάλλοντος, που είναι ιδιαίτερα σημαντικός για μία εταιρεία logistics, εστιάζουμε στην ανάπτυξη και υιοθέτηση δράσεων που σκοπό έχουν να αντισταθμίσουν τον αντίκτυπο της δραστηριότητάς της προς το περιβάλλον.

Το πρόγραμμα «Πράξεις Ευθύνης ΠΑΕΓΑΕ» το 2019 περιλάμβανε σειρά ενεργειών όπως ενδεικτικά:
Τη δράση «Προσφέρω» οπού υποστηρίξαμε με υλικοτεχνική βοήθεια τα Δημοτικά σχολεία της Μαγούλας, το Ειδικό σχολείο Ελευσίνας και με οικονομική βοήθεια κέντρο περίθαλψης παιδιών που έχουν ανάγκη.

Με τη δράση «Εξοικονομώ» αντικαταστήσαμε όλους τους συμβατικούς λαμπτήρες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με λαμπτήρες LED. Στα νέα γραφεία χρησιμοποιήθηκαν αναπαλαιωμένα έπιπλα ενώ οι προμήθειες εξοπλισμού έγιναν με συσκευές υψηλής ενεργειακής κλάσης.

Στο πλαίσιο της δράσης «Ευαισθητοποιώ & Ενημερώνω» για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από πλαστικά μιας χρήσης, η ΠΑΕΓΑΕ διένειμε στους πολίτες της τοπικής κοινωνίας τσάντες πολλαπλών χρήσεων με το μήνυμα «ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΘΑΡΗ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ» και αφιερώθηκε μια διδακτική ώρα κλιματολογικής ευαισθητοποίησης στα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων Μαγούλας.

Με τη δράση «Μαθαίνω» εφαρμόζει πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού και επιβραβεύει τα παιδιά των εργαζομένων που εισήχθησαν σε ΑΕΙ.  

Ιδρύθηκε Σύλλογος Αιμοδοτών ΠΑΕΓΑΕ και οργάνωσε την 1η αιμοδοσία στις εγκαταστάσεις της.

Μέσω της πρωτοβουλίας «Climate Neutral Now» υπολογίζει και αντισταθμίζει το σύνολο των εκπομπών των αέριων ρύπων της εταιρείας (carbon neutrality).

*Η ΠΑΕΓΑΕ (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) δραστηριοποιείται 112 χρόνια ανελλιπώς στον χώρο της παροχής υπηρεσιών logistics και αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας.

Παρέχει υπηρεσίες Αποθήκευσης και Διανομής Εμπορευμάτων (Warehouse & Distribution), Διαχείρισης Ετοίμων Οχημάτων (Finished Vehicle Logistics) και Ιδιωτικών Παραρτημάτων (η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει τη δυνατότητα σύστασης Ιδιωτικών Παραρτημάτων και έκδοσης Τίτλων Αποθήκευσης).

Είναι η πρώτη εταιρεία παροχής υπηρεσιών logistics στην Ελλάδα που δημοσιεύει κάθε χρόνο Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με το GRI, πληροί 14 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ και συμμορφώνεται με τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact).

Επίσης, πληροί τα κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, περιλαμβάνεται στις Most Sustainable Companies in Greece σύμφωνα με το Sustainable Greece 2020 και είναι Πρεσβευτής Βιωσιμότητας.

Αφιερώματα