ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παρασκευή, 08 Νοε 2019 16:11 UPD: 23:58

Παιανία, 8 Νοεμβρίου 2019 - Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «Intracom Holdings»), σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου της Εταιρείας για χρήση 2018 που διενεργήθηκε από τον νόμιμο ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του ν. 4174/2013, εκδόθηκε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

Σχετικά σύμβολα

Σύμβολο
Τιμή
Διαφορά %

Οικονομία & Αγορές