ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

Από 16-18/10 το «πράσινο» ομόλογο της ΤΕΡΝΑ

Ύψους έως 150 εκατ. ευρώ και διάρκειας επτά ετών
Κυριακή, 13 Οκτ 2019 10:57 UPD: 10:57

Από την έντυπη έκδοση

Από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου θα διαρκέσει η δημόσια προσφορά για το κοινό ομολογιακό δάνειο (ΚΟΔ), ύψους έως 150 εκατ. ευρώ και διάρκειας επτά ετών, της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της εταιρείας, η έκδοση θα πραγματοποιηθεί με τη διάθεση έως 150.000 άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία. Πρόκειται για το πρώτο πιστοποιημένα «πράσινο» ομόλογο που εκδίδεται από ελληνική εταιρεία, έχοντας λάβει την πιστοποίηση Certified Climate Bond από τον οργανισμό Climate Bonds Initiative. 

Από τα 150 εκατ. ευρώ που αντληθούν σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης, η εταιρεία σκοπεύει να διαθέσει τα 60 εκατ. για την ολική αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού, που χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή του ομολόγου του 2017. Τα 30,6 εκατ. θα αξιοποιηθούν για μερική αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού, που έχει χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή μέρους του τιμήματος εξαγοράς του αιολικού πάρκου «Bearkat I» στις ΗΠΑ (Τέξας). Με το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 56 εκατ., θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, συνολικής ισχύος 218  MW, είτε απευθείας από την ΤΕΡΝΑ είτε από θυγατρικές της. 

15 Οκτωβρίου

Ο προσδιορισμός της τιμής διάθεσης, της απόδοσης και του επιτοκίου των ομολογιών θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, το οποίο θα τηρηθεί από τους συντονιστές κύριους αναδόχους της έκδοσης. Το εύρος της απόδοσης θα ανακοινωθεί στις 15 Οκτωβρίου, το οποίο θα ορίσουν οι κύριοι ανάδοχοι με βάση τη διαδικασία του pre-marketing. 

Η τελική απόδοση, το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς. Μετά την ολοκλήρωση της κύριας προσφοράς, οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της έκδοσης και, στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των ομολογιών στους επενδυτές, ώστε ποσοστό 30% των δημόσιας προσφοράς (ήτοι κατ’ ελάχιστο 45.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 150.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών.

Το υπόλοιπο 70% (ήτοι κατά μέγιστο 105.000 ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 150.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών. Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ η ημερομηνία εισαγωγής θα καθοριστεί από το Δ.Σ. της εταιρείας.

Συντονιστές, κύριοι ανάδοχοι και διαχειριστές του βιβλίου προσφορών είναι οι τράπεζες Πειραιώς και Alpha Bank. Κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς είναι οι Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ενώ ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς είναι οι Τράπεζα Optima bank Α.Ε. και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Σύμβουλος έκδοσης είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον εκατόν είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (120.000.000), θα ματαιωθεί η έκδοση και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο ιδιώτη επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών ατόκως.
   

Οικονομία & Αγορές

Προτεινόμενα για εσάς