ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - Εκλογή Αντιπροέδρων Δ.Σ. - Νέα Συγκρότηση του Δ.Σ

Τετάρτη, 11 Σεπ 2019 16:19 UPD: 23:58

Κηφισιά, 11 Σεπτεμβρίου 2019

 

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 30.08.2019 και σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί στη θέση του Αντιπροέδρου Β' το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη. Ο κ. Αναστάσιος Δαυίδ αποφασίστηκε ότι κατέχει εφεξής τη θέση του Αντιπροέδρου Α' στο Δ.Σ.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα με δύο πλέον αντιπροέδρους και με 11 μέλη ως κάτωθι:

 1. Ευτύχιος Βασιλάκης – Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος
 2. Αναστάσιος Δαυίδ  – Αντιπρόεδρος Α' του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
 3. Παναγιώτης Λασκαρίδης – Αντιπρόεδρος Β' του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
 4. Δημήτριος Γερογιάννης – Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 5. Γεώργιος Βασιλάκης – μη εκτελεστικό μέλος
 6. Χρήστος Ιωάννου – μη εκτελεστικό μέλος
 7. Κωνσταντίνος Καλαμάτας – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 8. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος – μη εκτελεστικό μέλος
 9. Αλέξανδρος Μακρίδης – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 10. Νικόλαος-Γεώργιος Νανόπουλος – μη εκτελεστικό μέλος
 11. Βίκτωρ Πιζάντε (Vittorio Pisante) – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

 

Εκλογή Αντιπροέδρων Δ.Σ. ? Νέα Συγκρότηση του Δ.Σ

Σχετικά σύμβολα

Σύμβολο
Τιμή
Διαφορά %

Οικονομία & Αγορές