ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Τετάρτη, 11 Σεπ 2019 11:44 UPD: 23:58


ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

  

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

 

Η Εταιρεία «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και το Νόμο 3556/2007, η εταιρεία «ELTRAK CP LIMITED», η οποία είναι νομικό πρόσωπο που δύναται να έχει στενούς δεσμούς με τον κ. Alexei Schreier, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, γνωστοποιεί ότι στις 10.09.2019 απέκτησε, δυνάμει χρηματιστηριακών συναλλαγών, 8.608 μετοχές της Εταιρείας, έναντι συνολικού τιμήματος 28.406 Ευρώ.  

  

Νέα Κηφισιά, 11 Σεπτεμβρίου 2019

Σχετικά σύμβολα

Σύμβολο
Τιμή
Διαφορά %

Οικονομία & Αγορές