ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

Τράπεζες: Κίνδυνος για περισσότερες ανάγκες κεφαλαίων λόγω της Βασιλείας ΙΙΙ

Ευάλωτες οι τράπεζες που διενεργούν παράγωγα - Πώς επηρεάζεται η ελληνική αγορά
Τρίτη, 10 Σεπ 2019 20:55

Από την έντυπη έκδοση

Της Ειρήνης Σακελλάρη
esak@naftemporiki.gr

Ορατός είναι ο κίνδυνος να χρειαστούν περισσότερα κεφάλαια οι τράπεζες στο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ. Αυτό προβλέπει νέα έκθεση στάθμισης του κινδύνου από τον ISDA (International Swaps and Derivatives Association).

Ειδικότερα, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ISDA, εκτιμάται πως θα απαιτηθούν σχεδόν τριπλάσιες κεφαλαιακές ανάγκες από τις αρχικώς αναμενόμενες για τις τράπεζες στο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ. Οι υψηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες θα απαιτηθούν κυρίως από πιστωτικά ιδρύματα που διενεργούν σημαντικές συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα.

Αν και το θέμα δεν φαίνεται να επηρεάζει άμεσα την ελληνική αγορά, αλλά και τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, ας σημειωθεί πως αγγίζει έμμεσα την Ελλάδα, καθώς εδώ αναπτύσσεται με ρυθμούς γρήγορους μια δευτερογενής αγορά «κόκκινων» δανείων που μπορεί στη μόχλευσή της να δημιουργήσει και παράγωγα προϊόντα. Βεβαίως, οι κανόνες αυτοί για περισσότερα κεφάλαια δεν αφορούν μόνο τις τράπεζες, αλλά και όσες εταιρείες πραγματοποιούν συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα.

Οι πιθανές επιπτώσεις
Οι ανάγκες κεφαλαίων που θα χρειαστούν φαίνονται μεγάλες και έτσι, όπως ισχυρίζονται τραπεζικοί παράγοντες, είναι πολύ πιθανόν οι τράπεζες να προχωρήσουν σε μείωση της συναλλακτικής τους δραστηριότητας σε παράγωγα προϊόντα και όχι μόνο, προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις.

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, οι τελικοί κανονισμοί για τα κεφάλαια που απαιτούνται με βάση τον κίνδυνο των αγορών θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις των διεθνών ρυθμιστών που είχαν δοθεί νωρίτερα μέσα στον χρόνο.

Τα υψηλά αυτά κεφάλαια είναι σχεδόν βέβαιο πως θα οδηγήσουν πολλά τραπεζικά ιδρύματα σε υποβάθμιση δραστηριοτήτων trading, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη τα οποία ασχολούνται με το θέμα.

Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει μια ποσοτική ανάλυση του εκτιμώμενου αντίκτυπου που βασίζεται σε δεδομένα από 189 τράπεζες και μια δέσμη συστάσεων πολιτικής που πρέπει να ακολουθήσουν οι  τράπεζες αυτές. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, αυτή συμμετέχει στη συγκεκριμένη έκθεση με τις πέντε τράπεζές της (τις τέσσερις συστημικές και την Τράπεζα Αττικής).

Η επίδραση του FRTB
Τον περασμένο Ιανουάριο η Επιτροπή της Βασιλείας για την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος εκτιμούσε ότι το νέο καθεστώς θα οδηγούσε σε αύξηση του μέσου σταθμισμένου δείκτη κεφαλαίου κατά 22%, αλλά η πρόσφατη μελέτη αναφέρει άλλα μεγέθη.
Ειδικότερα, η επίδραση του Fundamental Review of Trading Book (FRTB) εκτιμάται πως θα είναι τριπλάσια από την αρχικώς αναμενόμενη. Το FRTB είναι οι κεφαλαιακοί κανονισμοί που ανέπτυξε η Επιτροπή της Βασιλείας για την εποπτεία των τραπεζών με σκοπό να εφαρμοστούν στις δραστηριότητες του συνολικού trading των τραπεζών.

Η έκθεση της EBA
Όπως σημειώνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) στη συμβουλευτική έκθεση που απέστειλε προς την Κομισιόν για την εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, οι μεγάλες κεφαλαιακές αναπροσαρμογές θα αφορούν τις ευρωπαϊκές τράπεζες που δραστηριοποιούνται διεθνώς, ενώ για τις πιο μικρές θα απαιτούνται λιγότερα κεφάλαια. Και μπορεί οι εκτιμήσεις για τις μικρότερες τράπεζες, μεταξύ των οποίων και οι ελληνικές, να εμφανίζονται ως ευνοϊκότερες, όμως η EBA εμφανίζεται σαφής ως προς τον τρόπο υπολογισμού των μοντέλων κινδύνου, όπου δεν θα γίνονται εκπτώσεις σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συγχρόνως, ένας τρόπος ώστε να απαιτηθούν λιγότερα κεφάλαια είναι έως τη μετάβαση οι τράπεζες να πραγματοποιούν κέρδη. Και οι δύο αυτές μεταβλητές ενδιαφέρουν πολύ τις τράπεζες στη χώρα μας, καθώς η εγχώρια οικονομία βασίζεται στις μμε, οι οποίες κατέγραψαν τις μεγαλύτερες επισφάλειες ως προς τον δανεισμό. Επιπλέον, πολύ σημαντικό είναι και το κεφάλαιο που αφορά τα αποτελέσματα των τραπεζών.

Οικονομία & Αγορές

Προτεινόμενα για εσάς