ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

Κάνει «παιχνίδι» με την ανάπτυξη η Μουστάκας

Σάββατο, 24 Αυγ 2019 10:45

Από την έντυπη έκδοση

Της Σοφίας Εμμανουήλ
semmanouil@naftemporiki.gr

Σταθερή ανάπτυξη και συνεχώς βελτιούμενα αποτελέσματα δείχνουν οι οικονομικές καταστάσεις της αλυσίδας Μουστάκας, που μένει προσηλωμένη στη δραστηριότητα γύρω από το παιδικό παιχνίδι ενισχύοντας την προϊοντική της γκάμα, με γνώμονα την καλή σχέση ποιότητας - τιμής, εδραιώνοντας συνεργασίες με ισχυρούς προμηθευτές, όπως αυτή με τη Lego και επεκτείνοντας σταθερά το δίκτυό της, με τις πληροφορίες να αναφέρουν τα Δωδεκάνησα ως επόμενο προορισμό για την τοποθέτηση του ελληνικού σήματος στο προσεχές διάστημα.

Η εταιρεία, που ξεκίνησε την παρουσία της με ένα κατάστημα στο Περιστέρι Αττικής και σήμερα διαθέτει άλλα δώδεκα σημεία πώλησης, τα περισσότερα με μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης, συνεχίζει να αναπτύσσει τα μερίδιά της στην αγορά παιχνιδιού, όπου ελέγχει σχεδόν 20%, με κύκλο εργασιών που ξεπερνά ήδη τα 55 εκατ. ευρώ.

Τα μεγέθη της χρήσης

Στην οικονομική χρήση 2018 εμφάνισε πωλήσεις 55,5 εκατ. ευρώ, υψηλότερα από τα επίπεδα του 2017, 54,346 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία είναι κερδοφόρα, με τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσεως 2018 να διαμορφώνονται σε κέρδη 4,589 εκατ. ευρώ εν συγκρίσει με τα κέρδη της παρελθούσης χρήσεως που ανήλθαν σε 4,33 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία δεν έχει έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο και δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο ρευστότητας, καθώς το 98% του κύκλου εργασιών είναι πωλήσεις λιανικής της μετρητοίς ή με πιστωτικές κάρτες και ο δείκτης γενικής ρευστότητας (1,66) είναι πολύ υψηλός. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στη λήξη της χρήσης 2018 ανήλθε σε 31,9 εκατ. ευρώ από 32,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση και το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων διαμορφώθηκε σε 8,198 εκατ. ευρώ από 9,237 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Επίσης το σύνολο της καθαρής θέσης της εταιρείας διαμορφώνεται σε 24,533 εκατ. ευρώ από 20,564 εκατ. ευρώ αντίστοιχα και τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της εξεταζόμενης περιόδου διαμορφώθηκαν σε 30,616 εκατ. ευρώ από 30,531 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Τα καθαρά κέρδη της οικονομικής χρήσης 2018 μαζί με τα «αποτελέσματα εις νέο» της προηγούμενης χρήσης ανέρχονται σε 21,846 εκατ. ευρώ και το Διοικητικό Συμβούλιο της οικογενειακής επιχείρησης -με επικεφαλής πρόεδρο τον ιδρυτή της εταιρείας Γιώργο Μουστάκα και στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον γιο του Νίκο Μουστάκα- προτείνει στη γενική συνέλευση να περάσει στο κονδύλι «κέρδη εις νέο» το σύνολο του ποσού, ήτοι 21,846 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται επίσης ότι τα αποτελέσματα προ φόρων το 2018 ανήλθαν σε 6,494 εκατ. ευρώ από 6,206 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Ο μέσος αριθμός εργαζομένων είναι 416 άτομα, από τα οποία 288 είναι γυναίκες, δηλαδή ποσοστό 69,23% και από τα 54 άτομα που είναι διοικητικό προσωπικό, τα 13 είναι γυναίκες, δηλαδή ποσοστό 24,07%

Οικονομία & Αγορές

Προτεινόμενα για εσάς