ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - Ανακοίνωση καταχώρησης της Titan Cement International S.A. ως κατόχου κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤ

Παρασκευή, 23 Αυγ 2019 18:43 UPD: 23:58

Ανακοίνωση καταχώρησης της Titan Cement International SA ως κατόχου κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 6 του Ν. 3461/2006, η  Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ (η «ΤΙΤΑΝ») ανακοινώνει κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε. στις 23 Αυγούστου 2019, ότι στις 23 Αυγούστου 2019, η Titan Cement International SA (η «TCI») καταχωρήθηκε ως κάτοχος των συνολικά 4.629.754 κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της ΤΙΤΑΝ, τις οποίες απέκτησε η TCI κατ' ενάσκηση του δικαιώματος εξαγοράς, δυνάμει του άρθρου 27 του Ν. 3461/2006.

Κατόπιν των ανωτέρω, η TCI κατέχει το σύνολο (100%) των κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της ΤΙΤΑΝ.

23.8.2019

Σχετικά σύμβολα

Σύμβολο
Τιμή
Διαφορά %

Οικονομία & Αγορές