ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο

Παρασκευή, 23 Αυγ 2019 15:44 UPD: 23:58

Σύμφωνα με το Ν.3556/2007, η Quality & Reliability AE γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε από τον κο John Arthur Bray Croker την 23η Αυγούστου 2019, ο κος John Arthur Bray Croker την 22α Αυγούστου 2019, ξεπέρασε το ποσοστό του 15% που κατείχε (άμεσα και έμμεσα) στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας  και συγκεκριμένα κατέχει 15,2529% άμεσα και έμμεσα σε  μετοχές εκδόσεως της εταιρείας καθώς και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου. 

 

Μετά την ανωτέρω συναλλαγή ο κος John Arthur Bray Croker κάτεχει :

 

   * άμεσα 3.922.918 μετοχές εκδόσεως της εταιρείας και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 14,346% του μετοχικού κεφαλαίου

   * έμεσσα  248.000 μετοχές εκδόσεως της εταιρείας και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,9069% του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Συνολικά άμεσα και έμμεσα κατέχει 4.170.918 μετοχές εκδόσεως της εταιρείας και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 15,2529% του μετοχικού κεφαλαίου.

Σχετικά σύμβολα

Σύμβολο
Τιμή
Διαφορά %

Οικονομία & Αγορές