ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. - Αγορά Ιδίων Μετόχων

Τετάρτη, 14 Αυγ 2019 17:03 UPD: 23:58

Η Performance Technologies A.E. με την παρούσα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και την απόφαση 6 της από 29.7.2019 Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας ότι την Τρίτη 13/08/2019 πραγματοποίησε αγορά 1.000 μετοχών της Performance Technologies Α.Ε. συνολικής αξίας 3.209,60 ευρώ.

Οικονομία & Αγορές