ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

F.G. EUROPE Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Τετάρτη, 14 Αυγ 2019 11:56 UPD: 23:58

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία SILANER INVESΤMENTS LIMITED δηλώνει ότι, στις 13.08.2019 απέκτησε συνολικά 37.220 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας FG Europe A.E. έναντι 0,4920 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες θα εκκαθαριστούν την 15.08.2019.

Σχετικά σύμβολα

Σύμβολο
Τιμή
Διαφορά %

Οικονομία & Αγορές