ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

Επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη θαλάσσια οικονομία

Στήριξη σε επίπεδο τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης, προώθησης
Κυριακή, 04 Αυγ 2019 19:21 UPD: 19:22

Tην υποστήριξη καινοτόμων ιδεών, ατομικών ή ομαδικών, ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηματιών, σχετικών με τη θαλάσσια οικονομία, ανακοίνωσαν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Η πρωτοβουλία των δύο φορέων ονομάζεται Blue Prototype by TEE - ΕΛΚΕΘΕ και υλοποιείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου υπό την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Interreg MED ερευνητικού προγράμματος MISTRAL (Mediterranean Innovation STRAtegy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth).

Πρόκειται για έναν τεχνοδικτυακό επιταχυντή καινοτόμων ιδεών ειδικά για τη θαλάσσια οικονομία, τις οποίες υποστηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, προκειμένου αυτές να εξελιχθούν σε επίδοξα επιχειρηματικά σχέδια, με σκοπό να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και δυναμικά προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και ειδικότερα προς διατήρηση της υγείας της υδρόσφαιρας σε συνάρτηση με την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα και διαχείριση και τη συμβολή της στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη.

Οι δράσεις του Prototype by TEE υποστηρίζονται και από την Περιφέρεια Αττικής. Έχει επίσης προηγηθεί η οριοθέτηση από το ΕΛΚΕΘΕ των ερευνητικών και τεχνολογικών προκλήσεων με υψηλό δυναμικό καινοτομίας για τη θαλάσσια οικονομία και εντοπίστηκαν καλές πρακτικές που αξιοποιούν το δυναμικό αυτό και έχει προηγηθεί ο πρώτος κύκλος του Prototype by TEE and Attica Region που συνέβαλε στην ενίσχυση και προώθηση καινοτόμων ιδεών και startup επιχειρήσεων στα πεδία δραστηριοποίησης των μηχανικών την περίοδο 2017- 2018.

Πώς θα λειτουργήσει

Πρόκειται για έναν διαγωνισμό με ανοιχτή και δωρεάν συμμετοχή ατόμων ή ομάδων έως και 5 ατόμων. Το BLUE Prototype by TEE - ΕΛΚΕΘΕ φιλοδοξεί να στηρίξει όσο το δυνατόν περισσότερες καινοτόμες ιδέες για να αποκτήσουν επιχειρηματική υπόσταση και να εξελιχθούν, έχοντας ως πεδίο δραστηριοποίησης και πελατολογίου ολόκληρο τον πλανήτη.

Για τον σκοπό αυτό συμμετέχει σε διεθνή road-show και εκθέσεις σχετικές με το αντικείμενο και τους στόχους της πρωτοβουλίας.

Παράλληλα οργανώνει ημερίδες και εργαστήρια (workshops) για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, την ευρύτερη προβολή της συνολικής πρωτοβουλίας, αλλά και των επιμέρους ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηματιών που θα ενταχθούν σε αυτό.

Η θεματική ταξινόμηση του κύκλου αυτού υιοθετεί, ως οριζόντια προσέγγιση, τη θαλάσσια οικονομία και επιμερίζεται στοχευμένα σε πέντε συγκεκριμένες διαφορετικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στην ευρωπαϊκή στρατηγική «Γαλάζια Ανάπτυξη» (Blue Growth) και είναι η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια [Marine Aquaculture (MA)] και αλιεία μικρής κλίμακας [Small Scale Fisheries (SSF)], η θαλάσσια βιοτεχνολογία [Marine Biotechnology], ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός [Coastal and Maritime Tourism], οι θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας [Marine Renewable Energy (MRE)] και η θαλάσσια επιτήρηση [Maritime Surveillance].

Η πρωτοβουλία αφορά:

  • την προσέλκυση και υποδοχή τουλάχιστον 10 ατομικών ή ομαδικών ιδεών στο τεχνοδικτυακό (ψηφιακό) περιβάλλον του Prototype που έχει αναπτύξει το TEE,
  • την αξιολόγηση και επιλογή από την ομάδα έργου που συγκροτούν από κοινού ΤΕΕ και ΕΛΚΕΘΕ έως 10 εκ των ιδεών που θα υποβληθούν - εκείνων που θα έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας ή και τον θετικότερο αντίκτυπο για τους στόχους του προγράμματος MISTRAL,
  • την εκ του σύνεγγυς ή/και από απόσταση συμβουλευτική υποστήριξη, ομαδική και εξατομικευμένη, τουλάχιστον 20 ωρών ανά δικαιούχο των επιλεγέντων ιδεών, προκειμένου αυτές να εξελιχθούν σε επίδοξα επιχειρηματικά σχέδια,
  • την οργάνωση δημόσιας επίδειξης των επίδοξων επιχειρηματικών σχεδίων και επιλογής έως 5 εξ αυτών, των πλέον ώριμων και υποσχόμενων, από κοινού από το ΤΕΕ και το ΕΛΚΕΘΕ προετοιμασία έως 5 δικαιούχων των επιλεγέντων επιχειρηματικών σχεδίων για συμμετοχή τους σε διεθνή δημόσια επίδειξη (Final Competition Demo Day, Απρίλιος 2020, Γαλλία) που διοργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος MISTRAL.

Οικονομία & Αγορές

Προτεινόμενα για εσάς