ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

Nέα εθελουσία από την Τράπεζα Πειραιώς

Δευτέρα, 15 Ιουλ 2019 12:13 UPD: 13:49
REUTERS / Yorgos Karahalis

Καινούρια εθελουσία στοχευμένης διάστασης ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς με ανώτατο ποσό αποζημίωσης έως 160.000 ευρώ.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος έχουν διαμορφωθεί με γνώμονα κοινωνικά κριτήρια για την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού οφέλους για τους εργαζόμενους και την ταυτόχρονη αξιολόγηση των υφιστάμενων λειτουργικών αναγκών της Τράπεζας και των συνθηκών της τραπεζικής αγοράς.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Αυγούστου. Η καταβολή του ποσού της αποζημίωσης ξεκινάει από 10.000 ευρώ.
Θα μετέχουν οι εργαζόμενοι  με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή με σχέση πάγιας έμμισθης εντολής, υπό τις προϋποθέσεις ότι έχουν συμπληρώσει τριετή συνεχόμενη υπηρεσία στον όμιλο και απασχολούνται στις παρακάτω μονάδες της Τράπεζας ή στις παρακάτω Θυγατρικές Εταιρείες Εσωτερικού:

 • Δίκτυο Καταστημάτων
 • Μονάδες Διοίκησης
 • Retail Banking & Distribution Networks 
 • Διαχείριση Πιστοδοτήσεων 
 • Τεχνικά Έργα & Διοικητική Υποστήριξη 
 • Υπηρεσίες Καθαριότητας
 • Κίνηση Κεφαλαίων & Κεντρικές Εργασίες 
 • Central Administration Units (CAUs)
 • Υπηρεσίες Ασφαλείας
 • RBU 
 • Νομικές Υπηρεσίες
 • Λοιπές Υποστηρικτικές Μονάδες
 • Ανεξαρτήτως Μονάδας, δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στο «Middle» & «Senior Management Level» (ιεραρχικό επίπεδο από «Assistant Manager» έως και  «Senior Director»)
 • Θυγατρικές Εταιρείες Εσωτερικού
 • Εταιρείες Χρηματοδοτικών Μισθώσεων: Πειραιώς, πρώην Κύπρου & πρώην CPB Leasing
 • Πειραιώς Factoring 

Η εθελουσία εξαιρεί αυτούς που επιθυμούν να μετάσχουν και βαρύνονται με πράξεις, παραλείψεις ή συμπεριφορές, που δύνανται να αποτελούν σπουδαίο λόγο για την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας.

Ο μισθός που λαμβάνεται υπόψη είναι ο μηνιαίος μικτός μισθός του μηνός Μαΐου 2019.

Από 3-9 έτη οι μισθοί διαμορφώνονται αναλόγως της μονάδας εργασίας σε 12-15.

Από 10-15 έτη οι μισθοί διαμορφώνονται σε 18-22, από 16-20 έτη οι μισθοί διαμορφώνονται από 25-29 και για πάνω από 21 έτη σε 30 έως 36.

naftemporiki.gr

Οικονομία & Αγορές

Προτεινόμενα για εσάς