Στροφή στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα

Η Τράπεζα Πειραιώς κάνει το επόμενο βήμα με το νέο Πρόγραμμα Εξαγωγικής Συμβολαιακής Τραπεζικής
Παρασκευή, 31 Μαϊ 2019 11:16 UPD: 04/06/2019 10:11

Η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα οφείλει να ακολουθήσει νέα σύγχρονα παραγωγικά πρότυπα, με έμφαση στην εξωστρέφεια και στον εξορθολογισμό της αλυσίδας αξίας του τομέα. Η επόμενη ημέρα για τον αγροδιατροφικό τομέα προϋποθέτει μεγάλες και βαθιές αλλαγές, με στόχο τον εκσυγχρονισμό, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, την επαγγελματική διαχείριση και την επιχειρηματικότητα.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Τράπεζα Πειραιώς λαμβάνει πρωτοβουλίες και σχεδιάζει πολιτικές, με στόχο την κάλυψη των αναγκών των πελατών της, βρίσκεται δίπλα στα παραγωγικά κύτταρα της χώρας και υποστηρίζει τα επενδυτικά τους σχέδια, καθώς θεωρεί ότι ο αγροδιατροφικός τομέας είναι βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. 

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της, σύμφωνα με το πλάνο Agenda 2020, ως κεντρικός πυλώνας της εμπορικής τραπεζικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και μεγαλύτερος χρηματοδότης του ιδιωτικού τομέα, στοχεύει σε νέες επιχειρηματικές χορηγήσεις 4 δισ. ευρώ για το 2019, έναντι 3,1 δισ. ευρώ που υλοποίησε το 2018. 

Η συνεισφορά των αγροδιατροφικών προϊόντων στο εξωτερικό εμπορικό ισοζύγιο της χώρας είναι σημαντική και παρουσιάζει ανθεκτικότητα και δυναμισμό. Την τελευταία διετία η αξία των εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων ανήλθε σε περίπου 5,5 δισ. ευρώ, μέγεθος που υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας εξαγωγών της χώρας, σημειώνοντας ανοδική πορεία και περιορίζοντας σταδιακά το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. 

Μία από τις σημαντικές παρεμβάσεις της Τράπεζας Πειραιώς είναι το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Τραπεζικής, που υλοποιείται από το 2013 ως ένα μοντέλο για την αποτελεσματική λειτουργία και τη δημιουργία ισχυρών αλυσίδων αξίας στον αγροδιατροφικό τομέα. Το Πρόγραμμα έχει ήδη διευρυνθεί σταδιακά πέρα από την παραγωγή και τη μεταποίηση, στα αγροεφόδια, στο λιανεμπόριο και στον τουριστικό κλάδο, μέσω των ξενοδοχείων. Με τον τρόπο αυτό, καλύπτει συντονισμένα και ολοκληρωμένα τη χρηματοδότηση της αλυσίδας αξίας των αγροτικών προϊόντων. 

Σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς κάνει το επόμενο βήμα, προκειμένου να ενισχύσει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και να τονώσει την εξαγωγική τους δραστηριότητα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων, αλλά και τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, η Τράπεζα Πειραιώς, για τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Τραπεζικής, σχεδίασε και υλοποιεί μια καινοτόμο παρέμβαση για την ελληνική αγορά. Η παρέμβαση αυτή αφορά στη διασφάλιση του εξαγωγικού κινδύνου του πελάτη έναντι των αγοραστών του εξωτερικού (μέσω της Πειραιώς Factoring A.E.) και στην ολοκληρωμένη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την προετοιμασία, καθοδήγηση και υλοποίηση των εξαγωγικών επενδυτικών πλάνων τους. Πρόκειται για δύο νέες δέσμες προϊόντων και υπηρεσιών:

  • 1η δέσμη: Αφορά σε εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές -σε σχέση με τις εξαγωγές υπηρεσίες- οι οποίες θα παρέχονται μέσω της θυγατρικής της Εξέλιξη A.E. Υπηρεσίες προσαρμοσμένες ανάλογα με το επίπεδο «εξαγωγικής ικανότητας και ετοιμότητας» του πελάτη, που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και αγροτικούς συνεταιρισμούς, που επιθυμούν να ξεκινήσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα, να επεκταθούν σε νέες αγορές ή/και να βελτιώσουν το επίπεδο της σημερινής εξαγωγικής τους ετοιμότητας.
  • 2η δέσμη: Αφορά σε προϊόντα εξαγωγικού εμπορίου που παρέχονται από την Πειραιώς Factoring A.E. και αφορούν σε εξαγωγικό factoring και ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων. Απευθύνονται σε επιχειρήσεις και σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, που ήδη εξάγουν και θέλουν να μεγεθύνουν/επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους. 

Η υλοποίηση της ιδέας αυτής θα πραγματοποιηθεί μέσω του νέου Προγράμματος Εξαγωγικής Συμβολαιακής Τραπεζικής.

Τα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς είναι πολλαπλά και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της εξωστρέφειάς τους, τη δυνατότητα αύξησης των εσόδων τους από εξαγωγική δραστηριότητα με ταυτόχρονη διασπορά κινδύνου, την εξειδικευμένη υποστήριξη σε κάθε βήμα της επιχείρησης προς τις αγορές του εξωτερικού και τον μηδενικό πιστωτικό κίνδυνο στην είσπραξη των εξαγωγικών τους απαιτήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα στρέφεται στην αναγνώριση των τρόπων με τους οποίους θα μπορέσει να συμβάλει στην επίλυση δομικών προβλημάτων του τομέα και να προσφέρει τις κατάλληλες λύσεις:

  • Την Κάρτα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας και την Κάρτα του Αγρότη σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη μείωση του κόστους παραγωγής, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να αγοράζουν ό,τι χρειάζεται η αγροτική τους εκμετάλλευση σε τιμές μετρητοίς επιτυγχάνοντας τις ανάλογες εκπτώσεις. 
  • Για την υποστήριξη των επενδύσεων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, εφαρμόζει τη νέα φιλοσοφία της τράπεζας με την επενδυτική σκέψη για ορθολογικές χρηματοδοτήσεις των επενδύσεων.  
  • Το εξειδικευμένο πρόγραμμα «Νέων και Νεοεισερχόμενων Αγροτών», για την ομαλή είσοδο των νέων αγροτών στον χώρο.
  • Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα από τη θυγατρική Εξέλιξη A.E., που πραγματοποιούνται σε όλη την Περιφέρεια, για την εκπαίδευση των παραγωγών σε θέματα επιχειρηματικότητας. Περισσότεροι από 2.000 συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε διοργανώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερες από 45 πόλεις, σε όλη τη χώρα. Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς τον επόμενο μήνα ξεκινά η διάθεση ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning), που στοχεύει στη συνοπτική και πρακτική εκπαίδευση των αγροτών στις βασικές αρχές του επιχειρηματικού σχεδιασμού μιας αγροτικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις δομές και τις πρακτικές της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. 

Αφιερώματα