Camille Egloff: Η τεχνολογία Βlockchain μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη

H Senior Partner της Boston Consulting Group μιλάει στη «Ν»
Τρίτη, 16 Απρ 2019 11:00 UPD: 16:25

Στον Φάνη Ζώη
fzois@naftemporiki.gr

Μικρότερος απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς, δεδομένης της έκτασης των δυνητικών πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει η συγκεκριμένη τεχνολογία, είναι ο ρυθμός με τον οποίο η τεχνολογία Blockchain υιοθετείται στον κλάδο Μεταφορών και Logistics. Προκειμένου να επιταχυνθεί η χρήση της, πρέπει να υπάρξει συνεργασία σε κλαδικό επίπεδο για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος που θα ενισχύει την εμπιστοσύνη και θα δημιουργεί αμοιβαία οφέλη σε συμμετέχοντες από όλη την αλυσίδα αξίας. 

Αυτά αναφέρει η Camille Egloff, Senior Partner της Boston Consulting Group, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη «Ν», προσθέτοντας πως τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας που διενήργησε η BCG σε στελέχη από περισσότερες από 100 εταιρείες του κλάδου μεταφορών και Logistics έδειξαν ότι:

  • Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (88%) πιστεύει ότι η τεχνολογία Blockchain θα ανατρέψει με κάποιον τρόπο τον κλάδο.
  • Οι περισσότεροι (59%) πιστεύουν ότι η ανατροπή θα γίνει μέσα στα επόμενα δύο έως και πέντε χρόνια.
  • Τα τρία τέταρτα περίπου (74%) λένε ότι αναζητούν ευκαιρίες μόνο επιφανειακά ή δεν έχουν καν σκεφτεί να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία αυτή.
  • Το 60% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των «παικτών» του κλάδου και η έλλειψη ενός οικοσυστήματος αποτελούν τα κύρια εμπόδια για να υιοθετήσει την τεχνολογία Blockchain.
  • Μόνο 16% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι έχει κατανοήσει καλά την τεχνολογία Blockchain και τις συνέπειες που θα έχει η χρήση της στον κλάδο.
  • Μόνο το 20% περίπου των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η τεχνολογία Blockchain είναι μέσα στις δέκα βασικές στρατηγικές του προτεραιότητες.

Πώς σχετίζεται η τεχνολογία Blockchain με τον κλάδο Μεταφορών & Logistics;

«Ο κλάδος Μεταφορών & Logistics είναι από τη φύση του κατακερματισμένος, με λίγους εμπλεκόμενους σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας αξίας. Παρέχοντας μια αμετάβλητη μοναδική πηγή αλήθειας σε όλη την αξιακή αλυσίδα και συμβάλλοντας στον αυτοματισμό των διαδικασιών, η τεχνολογία Blockchain μπορεί να βοηθήσει τον κλάδο να αντιμετωπίσει πολλά από τα προβλήματα που μέχρι σήμερα παραμένουν άλυτα, όπως η περιορισμένη ανιχνευσιμότητα των προϊόντων, οι χρονοβόρες διαδικασίες, το ξέπλυμα χρήματος και η απάτη, καθώς και η πολυπλοκότητα στη συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις. Η τεχνολογία Blockchain, όταν χρησιμοποιείται συνδυαστικά με άλλες σύγχρονες τεχνολογίες, μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη, όπως βελτίωση στην αποδοτικότητα των διαδικασιών, στην ανιχνευσιμότητα των φορτίων, στην ασφάλεια των εμπορευμάτων και στις διαδικασίες τιμολόγησης και πληρωμής.

Τέτοιου είδους βελτιώσεις μπορούν να επιφέρουν σημαντικές μειώσεις κόστους και να βοηθήσουν στην εξομάλυνση των έντονων πιέσεων στα περιθώρια κέρδους, που βιώνουν σήμερα πολλοί εμπλεκόμενοι στον κλάδο. Οι εταιρείες μπορούν ακόμα να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία Blockchain για να αναπτύξουν εντελώς νέα επιχειρηματικά μοντέλα, όπως αυτά που σχετίζονται με εικονικά παγκόσμια δίκτυα, με αξιοποίηση στόλων και άλλων εταιρειών και με στελέχωση ανάλογα με την εκάστοτε ζήτηση.

Οι επενδυτές υποστηρίζουν ένθερμα την ανάπτυξη εφαρμογών blockchain στον κλάδο Μεταφορών & Logistics. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Boston Consulting Group, από το 2013 οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων έχουν επενδύσει περίπου 303 εκατ. δολάρια σε νεοφυείς εταιρείες που προσφέρουν λύσεις με τη χρήση της τεχνολογίας Blockchain στον κλάδο Μεταφορών & Logistics, από τα οποία 53 εκατ. δολάρια κατευθύνθηκαν ειδικά στον κλάδο της ναυτιλίας και διαχείρισης εμπορευμάτων. Η πρόσφατη ανάπτυξη επενδύσεων μας δείχνει ότι μέσα στα επόμενα 1-3 χρόνια νέες λύσεις θα έρθουν στην αγορά. Το ερώτημα είναι αν ο κλάδος θα τις υιοθετήσει».

Τι μπορούν να κάνουν οι εταιρείες Μεταφορών & Logistics για να ενστερνιστούν την τεχνολογία Blockchain; Συγκεκριμένα, πώς μπορούν οι ελληνικές εταιρείες να πλησιάσουν αυτή την τεχνολογία και ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος τους;

«Οι εταιρείες Μεταφορών & Logistics πρέπει να αναλάβουν δράση προκειμένου να προσδιορίσουν τη θέση τους στο οικοσύστημα της τεχνολογίας Blockchain. Σύμφωνα με την έρευνα της BCG, μόνο 16% των στελεχών του κλάδου υποστηρίζει ότι έχει κατανοήσει καλά την τεχνολογία Blockchain και τα οφέλη που θα έχει η χρήση της στον κλάδο. Συνεπώς, το πρώτο βήμα είναι η εκπαίδευση. Από τη στιγμή που μια εταιρεία γνωρίζει τις δυνατότητες που προσφέρονται, πρέπει να αρχίσει να αναπτύσσει ιδέες και να καταρτίσει τη στρατηγική της σχετικά με το Blockchain. Μια σωστά καθορισμένη πιλοτική στρατηγική μπορεί να δώσει την απαραίτητη επικύρωση στις αρχικές ιδέες και τη συνολική στρατηγική. Το τελικό βήμα είναι να αποφασίσει σε ποια κλίμακα θα εμπλακεί, δηλαδή αν θέλει απλώς να συμμετάσχει ή να είναι πρωτοπόρος στη δημιουργία του οικοσυστήματος Blockchain.

Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές εταιρείες του κλάδου, η ελληνική ναυτιλία έχει ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια υιοθέτησης της ψηφιακής τεχνολογίας, είτε εξωτερικεύοντας εσωτερικές βέλτιστες πρακτικές είτε επενδύοντας σε εμπορικές δραστηριότητες και νεοφυείς επιχειρήσεις εκτός των καθημερινών δραστηριοτήτων. Δεδομένης της εμπορικής δύναμης που έχει, αλλά και της συμμετοχής της σε θέσεις-κλειδιά μεγάλων οργανισμών (Intercargo, Intertanko, ECSA κτλ.), η ελληνική ναυτιλία είναι σε πλεονεκτική θέση να παίξει συντονιστικό ρόλο στη δημιουργία οικοσυστήματος blockchain στον χώρο των θαλάσσιων μεταφορών.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη της Boston Consulting Group, προκειμένου να λυθεί το παράδοξο της τεχνολογίας Blockchain, ο κλάδος Μεταφορών & Logistics πρέπει να αναπτύξει ένα οικοσύστημα σε όλο το φάσμα του. Το οικοσύστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη, να προωθηθεί συνεργασία και να δημιουργηθούν κοινές προδιαγραφές που θα συντελέσουν στην κλιμάκωσή του. Ένας ελληνικός ναυτιλιακός όμιλος μπορεί να λειτουργήσει ως συντονιστής και να οδηγήσει τους εμπλεκόμενους στην αγορά να δημιουργήσουν σχέσεις συνεργασίας, κοινώς αποδεκτά πρότυπα και διακυβέρνηση καθώς και μια ξεκάθαρη πρόταση λύσεων».

Αφιερώματα