Ειδική Γραμματεία Εφοδιαστικής σε ένα ώριμο και θεσμικά δίκαιο κράτος

Τρίτη, 16 Απρ 2019 11:10 UPD: 16:22

Του Νικόλαου Ροδόπουλου
Ο Νικόλαος Ροδόπουλος είναι πρόεδρος Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Logistics.

Ηρθε η ώρα οι πολιτικές δυνάμεις αυτού του τόπου να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν και να προχωρήσουν στον εξορθολογισμό της δημόσιας διοίκησης υποβοηθώντας το έργο της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας. Η αποτελεσματικότητα μετριέται στην επίτευξη των παραγωγικών στόχων και όχι σε αφηγήματα και γενικές προσεγγίσεις. Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και τα Logistics αποτελούν κατά γενική ομολογία έναν από τους πέντε βασικούς πυλώνες ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, η Ελληνική Εταιρεία Logistics έχει αποτυπώσει ότι το ποσοστό συμμετοχής του τομέα στο ΑΕΠ ανέρχεται στο 9,02% βάσει της πρόσφατης έρευνας που διενήργησε. Τι έχουμε κάνει όμως μέχρι σήμερα; Πολύ μικρά βήματα. Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εφοδιαστικής δεν αποτελεί νόμο του κράτους, άρα όχι απλώς δεν είναι θεσμοθετημένο αλλά κινδυνεύει σε οποιαδήποτε αλλαγή εξουσίας να αποτελέσει κενό κείμενο. Το Εθνικό Συμβούλιο Εφοδιαστικής δεν έχει τύχει της εφαρμογής των γνωμοδοτήσεών του, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αποτελεσματικότητά του.

Έτσι, η επιχειρηματικότητα και κυρίως η μικρομεσαία, εγκλωβίζεται σε άναρχους τρόπους ανάπτυξης, μειώνοντας την παραγωγική συνεισφορά, εξαντλώντας χρόνο και πόρους στη διεκπεραίωση της γραφειοκρατίας και της καθημερινότητας.

Σε πρώτη προτεραιότητα τοποθετείται η δημιουργία Ειδικής Γραμματείας Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Εφοδιαστικής όσο και ο ΣΕΒ θεωρούν την ύπαρξη της Ειδικής Γραμματείας ως προϋπόθεση για την απεμπλοκή από την αδράνεια της δημόσιας διοίκησης. Ένας κεντρικός φορέας που θα συντονίζει, θα παρακολουθεί και θα επικαιροποιεί κάθε ανάγκη του τομέα, θα εκσυγχρονίζει και θα κωδικοποιεί το νομοθετικό πλαίσιο.

Η Ειδική Γραμματεία θα είναι «Διαμεσολαβητής» (facilitator) της εκάστοτε κυβέρνησης και «Ιδιοκτήτης» (governor) των δράσεων για την ανάπτυξη του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics (EA&L). Θα εκπληρώνει την ανάγκη «Συνεργασίας» των συναρμόδιων υπουργείων στις δράσεις που εμπλέκεται η ΕΑ&L με γνώμονα την επιτάχυνση της υλοποίησης, την αύξηση της ποιότητας και την εναρμόνιση με τις αγορές. Η Ειδική Γραμματεία θα αναπτύξει ένα επιστημονικά στιβαρό σύστημα αξιολόγησης των δημόσιων δομών, το οποίο θα καταγράφει την αποτελεσματικότητα των υπουργείων.

Σε παράλληλη διαδικασία πρέπει να υπάρχει άμεση νομοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής της Εφοδιαστικής. Είναι μια απαραίτητη στρατηγική και εθνική αναγκαιότητα. Θα προσδώσει κύρος στην προσπάθεια εγκαθίδρυσης και υποβοήθησης ενός νέου παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Οποιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση τοποθετεί την Εφοδιαστική Αλυσίδα σε κατάσταση ρευστής κατάστασης, δημιουργώντας επικινδυνότητα στη συνέχιση της εξελεγκτικής πορείας και απαξίωση του μέχρι σήμερα παραχθέντος έργου.

Ενοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών με αυτό της Εφοδιαστικής, με σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Μεταφορών. Δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων Εφοδιαστικής. Δεν είναι δυνατόν ο αναδυόμενος τομέας, που μπορεί να αλλάξει την εθνική οικονομία, να συνεχίζει να είναι ο «επαίτης». Απαιτείται άμεσος σχεδιασμός χρηματοδοτικών εργαλείων με ενσωμάτωση κινήτρων. Οι υπεραποσβέσεις, η δημιουργία τεχνολογικής καινοτομίας και η επένδυση στους τομείς των αυτοματισμών, της τεχνικής νοημοσύνης και η ανανέωση του στόλου οχημάτων μεταφορών μπορούν να προσδώσουν συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Η δημιουργία ενός μοναδικού φορέα αδειοδότησης επιχειρήσεων και επιχειρηματικών πάρκων και μόνο ψηφιακά, θα απελευθερώσει κάθε επενδυτική προσπάθεια. Μέσω μιας τέτοιας fast track προσέγγισης θα μπορέσει η επιχειρηματικότητα να απεξαρτηθεί από τον ιστό της βαθιάς γραφειοκρατίας. Είναι σαφές ότι, σε πολλές περιπτώσεις, επενδύσεις και επενδυτές αποχώρησαν από τη χώρα μας διότι μετά από μια πολυετή προσπάθεια εγκατάστασης δεν μπόρεσαν να διασπάσουν το τείχος της γραφειοκρατίας. Σήμερα που οι επενδύσεις είναι αναγκαίες για τη βιωσιμότητα της χώρας, τέτοια λάθη δεν πρέπει να επαναληφθούν. Είναι σαφές και πρέπει να το επαναλαμβάνουμε ότι πάντα πρέπει να τηρούνται οι νόμιμοι και δίκαιοι τρόποι επενδυτικών προσπαθειών.

Η ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας - Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο συνεχίζει να μην είναι εφαρμόσιμο. Η παράταση της εφαρμογής του παραπέμπει στα μέσα του 2020, πράγμα που σημαίνει, κατ’ ελάχιστον, εφαρμογή από το 2021. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι εργαλείο άμεσης αποτελεσματικότητας για την πάταξη -ή έστω σημαντικό περιορισμό- της φοροδιαφυγής. Ταυτόχρονα θα προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας του «παρατηρητηρίου εφοδιαστικής» με στόχο τη μέτρηση και τη διευκόλυνση της συνεχούς επικαιροποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου.

Λύσεις υπάρχουν: εάν παραμερίσουμε τις αγκυλώσεις και τη στοχοποίηση της επιχειρηματικότητας, θα προσδώσουμε προστιθέμενη αξία όχι μόνο στην παραγωγή πλούτου αλλά και στην κοινωνία. Αυτό σημαίνει όμως ότι απαιτούνται δομικές αλλαγές. Αλλαγές απεξάρτησης από ιδεοληψίες και αγκυλώσεις ανεξάρτητα από πού προέρχονται, είτε από την πολιτική ηγεσία, είτε από την επιχειρηματικότητα, είτε από τη δημόσια διοίκηση, είτε από την πανεπιστημιακή κοινότητα. Η πραγματική ζωή χρειάζεται ουσιαστικές λύσεις και αυτές οι λύσεις μπορούν να παραχθούν από τη σύνθεση των απόψεων όλων. Η προσφορά νέων θέσεων ποιοτικής και πλήρους απασχόλησης, ο εξορθολογισμός των μισθών μέσα από την ανάπτυξη και τελικά το επιχειρηματικό περιβάλλον θα συμβάλουν στις τοπικές κοινωνίες και θα αναπτύξουν ένα νέο μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Μην ξεχνάμε ότι η ραχοκοκαλιά της εθνικής μας οικονομίας είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Καιρός να σκύψουμε επάνω στα προβλήματα με έργα και όχι με αφηγήματα.

Αφιερώματα