ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.: Υπηρεσίες για πάνω από 22 χρόνια

Τρίτη, 16 Απρ 2019 11:20 UPD: 23:28

Η ΕΡΓΟΣΕ, από το 1996, έχει αναλάβει την διαχείριση των έργων του Επενδυτικού Προγράμματος του ΟΣΕ και ιδιαίτερα εκείνων που συγχρηματοδοτούνται από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας αφορούν όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την υλοποίηση των σιδηροδρομικών έργων, όπως Μελέτες, Απαλλοτριώσεις, Δημοπράτηση, Κατασκευή. 

Η ΕΡΓΟΣΕ παρέχει τις υπηρεσίες της για πάνω από 22 χρόνια και έχει εξασφαλίσει την αναγκαία επάρκεια οργάνωσης, δομής και συστημάτων ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και με αξιοπιστία στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Η επάρκεια αυτή στηρίζεται στη σημαντική τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία σε διαχείριση και επίβλεψη έργων σιδηροδρομικής υποδομής και επιδομής (συμπεριλαμβανομένων τεχνικών έργων όπως σήραγγες, γέφυρες,  σταθμοί) καθώς επίσης έργων εγκατάστασης σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροκίνησης.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν την βάση για την ανάπτυξη υπηρεσιών logistics στη χώρα μας. Χωρίς σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο, με τις αναγκαίες σύγχρονες εγκαταστάσεις και συστήματα ο κλάδος των logistics θα παραμείνει στάσιμος και η κυριαρχία των οδικών μέσων θα συνεχιστεί. Μόνο ένας σύγχρονος σιδηρόδρομος μπορεί να είναι ελκυστικός για τους operators, που θα μπορέσουν να τον χρησιμοποιήσουν είτε για τις εσωτερικές μεταφορές εμπορευμάτων, είτε ως βασικό άξονα που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, αλλά και με τα λιμάνια του Ευξείνου Πόντου.   

Ο βασικός στρατηγικός στόχος της ΕΡΓΟΣΕ είναι η υλοποίηση του εκσυγχρονισμού  του Ελληνικού Σιδηροδρομικού δικτύου με προτεραιότητα στην ολοκλήρωση του βασικού σιδηροδρομικού άξονα Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη / Προμαχώνας (ΠΑΘΕ/Π) καθώς και τους κλάδους αυτού. Ο άξονας αυτός είναι τμήμα του κεντρικού διευρωπαϊκού διαδρόμου Ανατολής / Ανατολικής Μεσογείου (ΟΕΜ Corridor) και λόγω της θέσης του αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου. Επίσης, ο άξονας αυτός αναβαθμίζει τη σιδηροδρομική σύνδεση της χώρας μας με την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη μέσω Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας, επίσης συνδέοντας τα βασικά λιμάνια και αστικά κέντρα της χώρας. 

Από τα πάρα πολλά και σημαντικά έργα εκσυγχρονισμού που την τελευταία τριετία άλλαξαν την όψη του σιδηροδρομικού δικτύου στην χώρα μας, αναφέρονται τα εξής:

  • Κατασκευή νέας διπλής γραμμής με σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, ETCS level 1, τηλεπικοινωνίες και ηλεκτροκίνηση στο τμήμα Τιθορέα-Δομοκός, μήκους 106 χλμ.  σε αντικατάσταση της παλαιάς μονής γραμμής, φτωχών γεωμετρικών χαρακτηριστικών, μήκους 122 χιλιομέτρων. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 

Στο τμήμα περιλαμβάνονται έργα με ιδιαίτερες απαιτήσεις όπως οι σήραγγες Καλλιδρόμου και Όθρυος και η σιδηροδρομική γέφυρα στην Εκκάρα Δομοκού. 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Γ’ ΚΠΣ (2000-2006), το ΕΣΠΑ 2007-2013 ενώ η παρούσα τελική φάση του από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) 2014-2020. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 1,7 δις €.

  • Εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης προστασίας συρμών και ραδιοκάλυψης (ΕRTMS)
  • Κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα από την έξοδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών έως τις Τρείς Γέφυρες με υπογειοποίηση στην περιοχή Σεπολίων. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 66,5 εκατ. €, βρίσκεται σε εξέλιξη με εκτιμώμενη ολοκλήρωση στα μέσα του 2023 και  συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) 2014-2020.

Από τον Μάιο 2019 θα μπορούν να κυκλοφορούν ηλεκτροκίνητοι συρμοί σε όλο το μήκος γραμμής, από τον Πειραιά μέχρι την Ειδομένη, με αποτέλεσμα την επίτευξη χρόνων διαδρομής Αθήνας - Θεσσαλονίκης σε 3:30 – 4 ωρών. 

Εμβληματικό έργο που ολοκλήρωσε η ΕΡΓΟΣΕ το 2018 είναι το Συγκρότημα σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων στο Θριάσιο Πεδίο. Πρόκειται για το πρώτο ολοκληρωμένο εμπορευματικό κέντρο συνδυασμένων μεταφορών στην Ελλάδα, η δημιουργία του οποίου θα συμβάλλει στη συγκέντρωση των σιδηροδρομικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται σήμερα διάσπαρτες στη ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας. 

Όσον αφορά τα έργα που εκτελούνται στον άξονα Αθήνα-Πάτρα: 

Σε όλο το μήκος του άξονα υλοποιείται ο εκσυγχρονισμός της γραμμής, με στόχο τη σταδιακή αντικατάσταση της παλαιάς μονής γραμμής μετρικού εύρους και χαμηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών με νέα διπλή ηλεκτροκινούμενη γραμμή κανονικού εύρους  με σύγχρονα συστήματα σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης και τηλεπικοινωνιών καθώς και σύστημα ραδιοκάλυψης (GSM-R).

Η σταδιακή υλοποίηση των έργων διαχωρίζεται σε τμήματα ως εξής:

α. Τμήμα Κιάτο – Αίγιο (Ροδοδάφνη), μήκους 72 χλμ.

Οι εργασίες υποδομής - επιδομής ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο 2019, και σήμερα είναι δυνατή η κυκλοφορία συρμών στη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή στο τμήμα αυτό.

β. Τμήμα Αίγιο (Ροδοδάφνη) – περιοχή Ρίου, μήκους 32 χλμ.
β.1 έργα υποδομής

Τα έργα υποδομής του τμήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και υλοποιούνται μέσω:
α) εργολαβίας, προϋπολογισμού 293 εκατ. €, που υλοποιεί τα έργα υποδομής στο υποτμήμα Αίγιο – Ψαθόπυργος.
β) εργολαβίας, προϋπολογισμού 96 εκατ. €, που υλοποιεί τα έργα υποδομής της γραμμής στο υποτμήμα Ψαθόπυργος – Μποζαΐτικα Πάτρας. 
β.2 έργα ολοκλήρωσης της γραμμής

Για την ολοκλήρωση της νέας γραμμής ήτοι για τις εργασίες επιδομής, σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών, ηλεκτροκίνησης και κατασκευής σταθμών/στάσεων προγραμματίζεται να δημοπρατηθούν δύο ακόμη εργολαβίες για τα τμήματα Αίγιο – Ψαθόπυργος και Ψαθόπυργος-Ρίο.  
γ. Τμήμα Ρίο – Ν. Λιμένας Πάτρας (συναρμογή με υφιστάμενη γραμμή προς Πύργο), μήκους 8,5 χλμ.

Για το τμήμα αυτό μελετάται σήμερα η βέλτιστη λύση υπογειοποίησης της γραμμής από την περιοχή μετά τη Σιδηροδρομική Στάση Ρίου μέχρι το νέο Σ.Σ. Αγ. Διονυσίου στον αστικό ιστό της Πάτρας και εν συνεχεία η σύνδεσή της με τον νέο λιμένα Πάτρας. 

Μέχρι το τέλος Απριλίου 2019 προγραμματίζεται η υπογραφή της σύμβασης για την κανονικοποίηση της υφιστάμενης μονής γραμμής Ισθμού-Λουτρακίου που θα αναβιώσει την υπό αναστολή λειτουργίας από το 2007 γραμμή στο τμήμα αυτό. 

Από τις μελέτες οι οποίες θα ανατεθούν εντός του 2019 αναφέρονται οι δύο πολύ σημαντικές παρεμβάσεις για την Θεσσαλονίκη: 

  • Η νέα Σιδηροδρομική Σύνδεση με τον 6ο προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης, με την οποία αναβαθμίζεται η πρόσβαση στην εμπορευματική περιοχή του λιμένα ενισχύοντας την ανταγωνιστική του θέση σε σχέση με τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Η μελέτη του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Δράσεις εξωστρέφειας

Εκτός από τον βασικό στρατηγικό στόχο, η Εταιρεία προσανατολίζεται δυναμικά στην επέκταση παροχής των υπηρεσιών της σε πελάτες εκτός του Ομίλου ΟΣΕ αλλά και στη συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. Η προσπάθεια αυτή έχει δώσει ήδη αποτέλεσμα με συμμετοχή της ΕΡΓΟΣΕ στα παρακάτω έργα - Ερευνητικά Προγράμματα:

  • ανακαίνιση συστημάτων σιδηροδρομικού σταθμού Podgorica στο Μαυροβούνιο. 
  • μελέτη σκοπιμότητας σιδηροδρομικής σύνδεσης Ελλάδας – Αλβανίας μέσω της σιδηροδρομικής γραμμής Φλώρινα – Κρυσταλλοπηγή - Πόγραδετς και σύνδεση της γραμμής με το αεροδρόμιο της Καστοριάς.
  • ερευνητικό πρόγραμμα ανάπτυξης μεθοδολογιών παραγωγής ενέργειας επί του οχήματος για λειτουργία συσκευών σηματοδότησης και επικοινωνίας (ETALON) με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Shift2Rail HORIZON 2020. 
  • υπηρεσίες συμβούλου για την κατασκευή του τμήματος σιδηροδρομικών γραμμών  Halkali/ Cerkrezkoy – Kapikule: Η ΕΡΓΟΣΕ επελέγη στη Β’ Φάση του έργου που προκήρυξε το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας.

Αφιερώματα