ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΕΤ.ΠΡΑΞΗ ΧΑΚ (ΓΟΥΛ)

Τρίτη, 12 Φεβ 2019 00:00 UPD: 23:58
Αφαίρεση της μετοχής της εταιρείας Woolworth (Cyprus) Properties Public Ltd (FWW/ ΓΟΥΛ) από το Δείκτη FTSE/CySE20, από τις 12/2/2019 Ανακ.ΧΑΚ 11/2/2019

Οικονομία & Αγορές