ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΕΤ.ΠΡΑΞΗ ΧΑΚ (ΣΤΣΔ)

Τρίτη, 12 Φεβ 2019 00:00 UPD: 23:58
Αφαίρεση της μετοχής της εταιρείας Cyprus Trading Corporation Plc (ΣΤΣΔ/CTC) από σύνθεση του Δείκτη Εναλλακτικής Αγοράς, από 12/02/2019. Ανακ.ΧΑΚ 11/02/2019

Οικονομία & Αγορές