ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

Ψίθυροι: Προσοχή στην αξιολόγηση εταιρειών

Τρίτη, 12 Φεβ 2019 07:00

Από την έντυπη έκδοση

- Προειδοποίηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Η εταιρεία Hellenic Custody Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με έδρα στην Αθήνα (Θεοφάνους 12, Αμπελόκηποι), ιδρυτή - εκπρόσωπο τον κ. Petar Naydenov και με φερόμενο ως υπεύθυνο γραφείου τον κ. Σπυρίδωνα Βροντάκη του Ανδρέα, η οποία φέρεται να εκπροσωπεί τη - μη αδειοδοτημένη για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - εταιρεία Alternativa Financial Ltd με έδρα στη Βουλγαρία, δεν επιτρέπεται να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες σε χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως απεικονίζονται στο Τμήμα Γ’ του Παραρτήματος I’ του ν. 4514/2018, ή / και να κατέχει χρήματα πελατών. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το ν. 4514/2018, η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και η άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων χωρίς άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την αντίστοιχη εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά αδίκημα, το οποίο επισύρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφιστά την προσοχή των επενδυτών στην αξιολόγηση των εταιρειών με τις οποίες προτίθενται να συνεργαστούν ή συνεργάζονται σχετικά με το καθεστώς αδειοδότησης και εποπτείας τους. Ειδικότερα, πρέπει να διαπιστώνουν την ύπαρξη άδειας λειτουργίας των εν λόγω εταιρειών μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή των αντίστοιχων εποπτικών αρχών άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- «Το σενάριό μας για αντίδραση της αγοράς από τη ζώνη των 600 είναι σε εξέλιξη, παρ’ όλα αυτά στη ζώνη του 663-677 χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και πιθανόν νέα αν θέλει να κατοχυρώσει το επίπεδο εμπόδιο. Με βάση το σκεπτικό η προσοχή μας θα πρέπει να είναι αυξημένη μέχρι αυτό να συμβεί προσέχοντας τις επιλογές μας αλλά και ακολουθώντας τα τεχνικά μας σήματα ή φτιάχνοντας ρευστότητα. Δεν έχει σημειωθεί καμία υπερβολή παρ’ όλα αυτά στην παρούσα δεν έχουμε και τους λόγους εκείνους τουλάχιστον μέχρι στιγμής για να περάσουμε το επίπεδο τουλάχιστον με την πρώτη» σχολιάζει η Fast Finance ΑΕΠΕΥ.

Ζαφ.
izaf@naftemporiki.gr

Οικονομία & Αγορές

Προτεινόμενα για εσάς