ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Δευτέρα, 11 Φεβ 2019 17:24 UPD: 23:58

Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε με την παρούσα ενημερώνει το επενδυτικό  κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι  την Παρασκευή 08/02/2019 ο κ.Ιωάννης Καματάκης  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  πραγματοποίησε   πώληση  20.000 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 99.300 ευρώ.

Σχετικά σύμβολα

Σύμβολο
Τιμή
Διαφορά %

Οικονομία & Αγορές