ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

Σκιές στην πώληση του ΟΛΠ στην Cosco από απόφαση του ΣτΕ

Σε ισχύ η αναστολή επιλογής αναδόχου για την επέκταση του επιβατικού λιμένα
Τρίτη, 29 Ιαν 2019 23:00 UPD: 23:00

Από την έντυπη έκδοση

Παραμένει σε ισχύ η προσωρινή αναστολή της διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την επέκταση του επιβατικού λιμένα (Νότια ζώνη) του ΟΛΠ.

Παράλληλα το Συμβούλιο της Επικρατείας, με σχετικό σκεπτικό του, θέτει νομικά ζητήματα και προβληματισμούς όσον αφορά την παραχώρηση του ΟΛΠ στην Cosco.

Ειδικότερα, με δύο αποφάσεις του (382-383/2019), το ΣτΕ έκανε δεκτές αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων των εταιρειών «Τέρνα Ανώνυμος Τουριστική, Τεχνική και Ναυτιλιακή Εταιρεία» και «J&P- ΑΒΑΞ Α.Ε.», οι οποίες στρέφονται κατά της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και του ΟΛΠ.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Νοέμβριο η πρόεδρος του Δ' Τμήματος του ΣτΕ, Μαρία Καραμανώφ, είχε κάνει δεκτές αιτήσεις των εν λόγω εταιρειών, «παγώνοντας» προσωρινά (με προσωρινή διαταγή) την εκτέλεση των δύο αποφάσεων (1 και 2/2018) της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών για την επέκταση του έργου.

Το ΣτΕ αναστέλλει τώρα την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων, καθώς και την πρόοδο του διαγωνισμού, που προκηρύχθηκε τον Ιούλιο του 2018, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του επίμαχου έργου.

Η αναστολή ισχύει μέχρι να εκδοθούν οι οριστικές αποφάσεις του ΣτΕ επί των κυρίων αιτήσεων (ακύρωσης) των εταιρειών, που αναμένεται να εκδοθούν τους επόμενους μήνες και με τις οποίες θα λυθούν και τα (όποια) νομικής φύσεως ζητήματα προκύπτουν.

Υπενθυμίζεται ότι το νομικό ζήτημα ήταν εάν ο ΟΛΠ όταν κάνει δημόσιους διαγωνισμούς πρέπει να τηρεί το ευρωπαϊκό δίκαιο (οδηγία 2014/25/ΕΕ).

Ειδικότερα, ο ΟΛΠ ιδρύθηκε το 1930 (νόμος 4748/1930) και το 2002 συνήφθη σύμβαση παραχώρησης στον ΟΛΠ από το ελληνικό Δημόσιο του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης των κτηρίων, εγκαταστάσεών του κ.λπ. Η σύμβαση κυρώθηκε κάποια χρόνια αργότερα με τον νόμο 3654/2008 και τον Απρίλιο του 2016 παραχωρήθηκε με σύμβαση από το Δημόσιο και τον ΟΛΠ (νόμος 4404/2016) στην Cosco Group (Hong Kong) Limited.

Η ακτογραμμή του λιμανιού του Πειραιά ξεπερνά τα 24 χιλιόμετρα και καλύπτει επιφάνεια πάνω από πέντε εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα και η σύμβαση που συνήφθη το 2016 -σύμφωνα με το ΣτΕ- συνιστά σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών που παρουσιάζει διασυνοριακό ενδιαφέρον. 

Σύμφωνα με τους ανώτατους δικαστές, δεν επιβλήθηκε με επαρκή δημοσιότητα η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία κατέληξε, τον Απρίλιο του 2016, στην υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών με τον επενδυτή. Η συναφθείσα σύμβαση παραχώρησης συνιστά πλήρη και ριζική μεταβολή του νομικού καθεστώτος και των όρων της σύμβασης του 2002 για την παραχώρηση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου προς τον ΟΛΠ και κατ' επέκταση συνιστά αντίστοιχη μεταβολή του περιεχομένου των δικαιωμάτων τα οποία μεταβιβάστηκαν στην Cosco.

Το ΣτΕ σημειώνει, ειδικότερα, ότι δεν τηρήθηκαν η κατά το ενωσιακό δίκαιο προϋποθέσεις δημοσιότητας, κάτι που μπορεί να ασκήσει ουσιώδη επιρροή στη διαμόρφωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και του κύκλου των ενδιαφερομένων επενδυτών.

Έτσι, κατόπιν αυτών, ο ΟΛΠ θεωρείται δικαιούχος των δικαιωμάτων που του παραχωρήθηκαν και εξακολουθεί να έχει την ιδιότητα του αναθέτοντος φορέα.

Οικονομία & Αγορές

Προτεινόμενα για εσάς