Πολλά παιδικά κατάγματα μπορεί να οφείλονται σε σωματική κακοποίηση

Πέμπτη, 03 Ιαν 2019 12:05
SHUTTERSTOCK /

Η σωματική κακοποίηση στα παιδιά παραμένει συχνά μη ανιχνεύσιμη λένε οι ειδικοί. Ωστόσο, τα άτυπα κατάγματα μπορεί να υποδηλώνουν κάποια κακοποίηση εις βάρος των παιδιών.

Όλα όσα πρέπει να αφυπνίσουν τους ειδικούς και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και συνειδητοποιημένοι, ειδικά οι γιατροί που βλέπουν πολλά περιστατικά, αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο του Oliver Berthold και συναδέλφων του στο επιστημονικό έντυπο του Deutsches Ärzteblatt International (Dtsch Arztebl Int 2018, 115: 769-75).

Σύμφωνα με το άρθρο, τα κατάγματα λόγω κακοποίησης είναι ιδιαίτερα συνηθισμένα στα βρέφη. Στα μωρά ηλικίας κάτω των 6 μηνών, το ποσοστό είναι περίπου 57 βρέφη ανά 100.000 ενώ, στα μωρά ηλικία 6-11 μηνών, η επίπτωση είναι 40 / 100.000 παιδιά.

Οι συγγραφείς της μελέτης διαπίστωσαν ότι δεν είναι πάντα εύκολο ή απλό να γίνεται διάκριση των καταγμάτων που έγιναν από κάποια κακοποίηση από τυχαία κατάγματα. Ωστόσο, σε μία πρόσφατη μελέτη, διαπιστώθηκε ότι τα κατάγματα που επιβεβαιώθηκαν σε 31 από τα συνολικά 551 παιδιά αφορούσαν κακοποίηση.

Οι γιατροί που παρέχουν την αρχική περίθαλψη στα παιδιά με κατάγματα έχουν ιδιαίτερη ευθύνη στο να διαπιστώσουν πως έγινε το κάταγμα αυτό. Αν καταφέρουν να αναγνωρίζουν ότι έχει υπάρξει κακοποίηση του παιδιού θα είναι δυνατή η αντιμετώπιση του προβλήματος όπως λένε οι ειδικοί, καθώς συνέπεια της  κακοποίησης, η οποία είναι συχνά επαναλαμβανόμενη, είναι πολλές φορές ο θάνατος του παιδιού.

Όπως επισημαίνει ο συγγραφέας του άρθρου, Oliver Berthold, όλοι οι γιατροί που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, πρέπει να είναι ενημερωμένοι με τους κρίσιμους δείκτες που αφορούν τα κατάγματα ως αποτέλεσμα σωματικής κακοποίησης, καθώς και με τα διαθέσιμα κέντρα παροχής συμβουλών και τις επιλογές παρέμβασης.

Πηγές: https://www.aerzteblatt.de/

https://www.news-medical.net/news/20190102/Atypical-fractures-may-indicate-abuse-in-children.aspx

TAGS

Υγεία

Προτεινόμενα για εσάς