Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσει τον τομέα της μαστογραφίας

Πέμπτη, 03 Ιαν 2019 10:30
SHUTTERSTOCK /

Οι επιστήμονες εξέφρασαν τη βεβαιότητα ότι η ανάγκη εξέλιξης της τεχνολογίας είναι μεγάλη και δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο. Ωστόσο εξέφρασαν και  τους προβληματισμούς τους για το αν η συγκεκριμένη εξέλιξη ενδεχόμενα κρύβει «κινδύνους» επανάπαυσης στην αυτοματοποιημένη τρόπον  τινά διάγνωση.

Η ραγδαία ανάπτυξη και ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης (Α.Ι) στην ιατρική τεχνολογία, απασχόλησε έντονα το Παγκόσμιο Συνέδριο Ακτινολογίας (RSNA) που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι επιστήμονες εξέφρασαν τη βεβαιότητα ότι η ανάγκη εξέλιξης της τεχνολογίας είναι μεγάλη και δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο. Ωστόσο εξέφρασαν και  τους προβληματισμούς τους για το αν η συγκεκριμένη εξέλιξη ενδεχόμενα κρύβει «κινδύνους» επανάπαυσης στην αυτοματοποιημένη τρόπον  τινά διάγνωση.

Όπως εξηγεί ο κ. Πέτρος Μαλακάσης, Ειδικός Ακτινοδιαγνώστης Μαστού η τεχνητή νοημοσύνη στις απεικονιστικές του μαστού, «εκφράζεται» με μια βάση δεδομένων που συγκεντρώνει στις «δεξαμενές» της πολλαπλά πραγματικά περιστατικά διαγνωστικών εξετάσεων μαστογραφίας σε παγκόσμιο επίπεδο και με βάση αυτά τα περιστατικά μπορεί να διακρίνει αν σε μια εξέταση υπάρχει ύποπτο εύρημα ή όχι, εκμηδενίζοντας έτσι την πιθανότητα λάθους που ενδεχόμενα μπορεί να συμβεί σε μια εξέταση από  πολυπαραγοντική αιτιολογία.

Όπως λέει, η ερμηνεία κάθε μαστογραφίας θα είναι πλέον εστιασμένη σε περισσότερο ‘’αντικειμενικά’’ κριτήρια, αλλά εκδηλώνεται από πολλούς ο  ενδοιασμός μήπως η υπεραπλούστευση οδηγήσει στην έλλειψη εμπειρίας και εκπαίδευσης των ιατρών, μιας και θα στηρίζονται για την ακριβή διάγνωση στην νοημοσύνη ενός λογισμικού.

Ο κ. Μαλακάσης επισημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να πάει  κόντρα σε μια τεχνολογία που σίγουρα θα συνεισφέρει στην ακρίβεια της διάγνωσης του καρκίνου του μαστού και ενδεχόμενα στη μείωση των μη απαραίτητων βιοψιών. Και σίγουρα όπως λέει, η ανάμειξη των ιατρών στην όλη διαδικασία διάγνωσης και κλινικής συμβουλευτικής θα παραμείνει το ασφαλές προπύργιο στις υπηρεσίες υγείας.

«Παρόλο που παραδεχόμαστε πως η ερμηνεία της ψηφιακής μαστογραφίας υπόκειται στην επιστημονική επάρκεια του ακτινοδιαγνώστη, ενδεχόμενα με υποκειμενική ερμηνεία του περιεχομένου της, τα μηχανήματα δεν θα υποκαταστήσουν τον άνθρωπο και ειδικά τον εκπαιδευμένο γιατρό, κύριο πλεονέκτημα τους οποίου είναι η προσωπική επαφή με την ασθενή» προσθέτει ο κ. Μαλακάσης.

TAGS

Υγεία

Προτεινόμενα για εσάς