Σημαντικές εξελίξεις στη θεραπεία για το Πολλαπλούν Μυέλωμα

Τετάρτη, 12 Δεκ 2018 12:30
shutterstock /

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Μία σημαντική νέα εξέλιξη για τη θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος παρουσίασε  ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής κ. Θάνος Δημόπουλος, στο συνέδριο της Αμερικανικής Αιματολογικής Εταιρείας που έγινε στο San Diego των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα ευρήματα της μελέτης με την ονομασία TOURMALINE - MM3 δημοσιεύθηκαν στις 10 Δεκεμβρίου στο επιστημονικό έντυπο «The Lancet».

Στη συγκεκριμένη μελέτη εξετάστηκε ο ρόλος της ιξαζομίμπης (ixazomib) ως θεραπεία συντήρησης σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα, οι οποίοι είχαν προηγουμένως υποβληθεί σε μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. 

Σύμφωνα με τον καθηγητή, η ιξαζομίμπη ανήκει στην κατηγορία των αναστολέων του πρωτεασώματος και χορηγείται από του στόματος μία φορά την εβδομάδα για 3 εβδομάδες κάθε μήνα. 

Η μελέτη ήταν φάσης ΙΙΙ (διπλά τυφλή τυχαιοποιήμενη) στην οποία συμμετείχαν 227 κέντρα σε 30 κράτη από όλο τον κόσμο. 

Ο κύριος ερευνητής της κλινικής μελέτης καθηγητής κ. Θάνος Δημόπουλος συμπεριέλαβε στη μελέτη 656 ασθενείς. Επίσης, στη Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα συμπεριελήφθησαν στη μελέτη 49 ασθενείς. 

Μείωση της επιδείνωσης της νόσου
Το κύριο εύρημα της μελέτης ήταν μείωση κατά 28% της πιθανότητας επιδείνωσης της νόσου στους ασθενείς που έλαβαν την ιξαζομίμπη σε σχέση με αυτούς που έλαβαν αδρανές έκδοχο (placebo). Η διάμεση περίοδος χωρίς επιδείνωση της νόσου ήταν 26,5 μήνες στην ομάδα της ιξαζομίμπης σε σχέση με 21,3 μήνες στην ομάδα του αδρανούς εκδόχου (p=0,0023). Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των ασθενών που έλαβαν ιξαζομίμπη δεν ήταν σημαντικές. 

Αποτελέσματα που αφορούν στη συνολική επιβίωση των ασθενών αναμένονται σε προσεχή ανάλυση.  

Εν αναμονή της έγκρισης από FDA & EMA
Τέλος, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτη θα υποβληθούν προς έγκριση στους αρμόδιους Οργανισμούς (FDA, EMA) και μετά από τις απαραίτητες αυτές διαδικασίες, η ιξαζομίμπη θα είναι διαθέσιμη ως θεραπεία συντήρησης των ασθενών που πάσχουν από πολλαπλούν μυέλωμα και έχουν υποβληθεί σε μεγαθεραπεία με αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων.

TAGS

Υγεία

Προτεινόμενα για εσάς