ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΕΤ.ΠΡΑΞΗ ΧΑΚ (ΦΣΕΕ)

Δευτέρα, 29 Ιαν 2018 00:00 UPD: 23:53
Εισαγωγή 400.000 επιπρόσθετων μετοχών εκδότη FIRST ADVISORY AND HOLDINGS Α.Σ.Σ.Ε. (ΦΣΕΕ/FAHC) στις 29/1/2018. Νέα ποσότητα 600.000. Ανακ. ΧΑΚ 22/1/2018

Οικονομία & Αγορές