ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD) (EUR HEDGED) P-ACC ULKSSDAUEHPU

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (ULKSSDAUEHPU)

Performance

7 ημερών
-0,54%
1 μηνός
0,83%
3 μηνών
0,63%
6 μηνών
0,64%
1 έτους
2,05%
2 ετών
4,49%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις