ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

UBS (LUX) KSS - ASIAN GLOBAL STRATEGY BALANCED (USD) P-ACC ULKSSAGSBUP

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (ULKSSAGSBUP)

Performance

7 ημερών
-0,59%
1 μηνός
-0,73%
3 μηνών
-3,12%
6 μηνών
-3,75%
1 έτους
-4,44%
2 ετών
9,23%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις