ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL IMPACT (USD) (EUR HEDGED) P-ACC ULESGIUEHPU

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (ULESGIUEHPU)

Performance

7 ημερών
-0,85%
1 μηνός
-4,34%
3 μηνών
-5,71%
6 μηνών
0,21%
1 έτους
1,94%
2 ετών
20,72%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις