ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD) (EUR HEDGED) P-ACC ULESGIUEHP

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (ULESGIUEHP)

Performance

7 ημερών
-0,60%
1 μηνός
0,45%
3 μηνών
2,43%
6 μηνών
1,64%
1 έτους
8,11%
2 ετών
-0,21%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις