ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) P-ACC ULESGHDUP

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (ULESGHDUP)

Performance

7 ημερών
-0,74%
1 μηνός
2,23%
3 μηνών
4,77%
6 μηνών
5,86%
1 έτους
15,00%
2 ετών
14,37%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις