ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) (EUR HEDGED) P-ACC ULESGHDUEHP

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (ULESGHDUEHP)

Performance

7 ημερών
-0,75%
1 μηνός
2,13%
3 μηνών
4,59%
6 μηνών
5,47%
1 έτους
14,04%
2 ετών
10,85%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις