ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD) P-ACC ULESGEMOUP

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (ULESGEMOUP)

Performance

7 ημερών
0,59%
1 μηνός
2,78%
3 μηνών
-5,73%
6 μηνών
-6,99%
1 έτους
-17,87%
2 ετών
9,96%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις