ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCON. (EUR) P-ACC ULESEOUEP

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (ULESEOUEP)

Performance

7 ημερών
-1,32%
1 μηνός
-4,85%
3 μηνών
-4,33%
6 μηνών
0,74%
1 έτους
12,65%
2 ετών
21,90%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις