ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR) P-ACC ULESEHDEP

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (ULESEHDEP)

Performance

7 ημερών
-0,77%
1 μηνός
1,29%
3 μηνών
3,54%
6 μηνών
5,29%
1 έτους
17,20%
2 ετών
4,71%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις