ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) P-ACC ULESECIEP

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (ULESECIEP)

Performance

7 ημερών
-0,76%
1 μηνός
-0,97%
3 μηνών
0,33%
6 μηνών
0,31%
1 έτους
12,34%
2 ετών
-0,48%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις