ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

UBS (LUX) BOND FUND - FULL CYCLE ASIAN BOND (USD) (EUR HEDGED) P-ACC ULBFFCABUEHP

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (ULBFFCABUEHP)

Performance

7 ημερών
1,23%
1 μηνός
-4,47%
3 μηνών
-5,65%
6 μηνών
-10,47%
1 έτους
-10,18%
2 ετών
-6,13%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις