ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME (EUR) P-ACC UBS_LUSTFUINEUB

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (UBS_LUSTFUINEUB)

Performance

7 ημερών
-0,34%
1 μηνός
-1,54%
3 μηνών
-1,77%
6 μηνών
-2,86%
1 έτους
-3,10%
2 ετών
-1,40%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις