ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (EUR) P-ACC UBS_LUSTFUEUB

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (UBS_LUSTFUEUB)

Performance

7 ημερών
-1,56%
1 μηνός
-3,03%
3 μηνών
-3,62%
6 μηνών
-0,95%
1 έτους
4,90%
2 ετών
9,87%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις