ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (CHF) P-ACC UBS_LUSTFUCHFYI

CHF
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (UBS_LUSTFUCHFYI)

Performance

7 ημερών
-0,89%
1 μηνός
-2,21%
3 μηνών
-2,34%
6 μηνών
-2,01%
1 έτους
0,88%
2 ετών
2,44%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις